Les 3 - woordsoorten - Loket Cultuureducatie Amstelland

advertisement
Woordsoorten
Zelfstandig naamwoord
Een zelfstandig naamwoord duidt mensen, dieren of dingen aan. Ook (eigen)namen zijn zelfstandige
naamwoorden.
Bijvoorbeeld: Ik ga morgen naar een wedstrijd van AJAX.
Bijvoeglijk naamwoord
Een bijvoeglijk naamwoord geeft een eigenschap of kenmerk van een zelfstandig naamwoord aan en
staat meestal direct voor het zelfstandig naamwoord. Als er een koppelwerkwoord in de zin staat,
staat het bijvoeglijk naamwoord achter het koppelwerkwoord.
Bijvoorbeeld: Ik heb een nieuwe fiets gekregen.
Werkwoord
Werkwoorden zijn woorden die aangeven wat iemand doet of wat er gebeurt.
Een werkwoord kun je vervoegen: het past zich aan, aan de zin waarin het gebruikt wordt.
Bijvoorbeeld: leef, leeft, leven, leefde, leefden
Samengesteld woord
Het samentrekken van twee bestaande woorden in één nieuw woord.
Bijvoorbeeld: de blunderende juffrouw wordt: blunderjuf
Lidwoorden
Horen altijd bij een zelfstandig naamwoord
De, het, een
Persoonlijke voornaamwoorden
Ik, jij, u, hij, zij, wij, jullie, zij
mij, jou, u, hem, haar, ons, jullie, hen, hun
Hulpwerkwoorden
hebben, zijn, worden
Download