Informatieavond

advertisement
Informatieavond 2016-2017
Algemene informatie
• Rondje voorstellen:
Eelke: maandag, dinsdag, woensdag
Gerianne: donderdag en vrijdag
• Digiduif
• Informatie op http://www.wdzscheveningen.nl
• Twitter: @wdzgroep4a
• Bereikbaarheid leerkrachten
▫ [email protected][email protected]
• Middenbouwcoordinator: Judith Poelman
Algemene informatie
•
•
•
•
•
•
Afmelding/ziek
Klassenouders
Speurouders
Traktaties
Uitnodigingen partijtjes
Gym: dinsdag en donderdag (schoenen en handdoek mee!)
Algemene informatie
• Toetsen
- methode-gebonden
- Cito (januari en juni)
• Rapporten: februari en juni
• Kennismakingsgesprekken: 26 en 27 september
• Schoolfotograaf: 3 en 4 oktober
• Schoolreis: 29 September-Plaswijckpark (7 ouders)
Opbouw van de les
• Algemene instructie voor de hele klas (10 – 15 min)
▫ Zelfstandig werken: spelling, rekenen, taal, weektaak
• Leerlingen van niveaugroep 2 en 3 gaan op eigen niveau aan
het werk
• Verlengde instructie voor de leerlingen van niveaugroep 1
(15-20 minuten)
Onderwijs op maat
• De niveaugroepen zijn gebaseerd op Cito-uitslagen en
Methodegebonden toetsen.
▫ Voor rekenen, spelling en technisch lezen
• Drie niveaugroepen: 1 t/m 3
• Evaluatie doorlopend
• RT voor de leerlingen met een V score
▫ Dit wordt twee keer per jaar aangepast
• Projecten voor de leerlingen met vooral I scores
▫ Eerste helft groep 4 in de klas
• TopOndernemers: uitdaging voor alle leerlingen op
eigen niveau
• Weektaak
Doelen in groep 4
-
Rekenen
methode: Wereld in getallen
+ en - t/m 20
+ en - t/m 100
Tafels van vermenigvuldiging
Geld
Tijd
Meten en meetkunde
Thuis?  tafels (1,10,2,5,3) en klokkijken
Taal
• methode: Taalactief
• 4 leerstofdomeinen: woordenschat, taal verkennen,
spreken&luisteren en schrijven
Spelling
• methode: Taalactief
• Luisterstrategie, regelstrategie, weetstrategie
• Dagelijks dictee
• Thuis? Ambrasoft
Technisch Lezen
•
•
-
Methode: Lekker Lezen
Extra:
Tutorlezen met groep 6
Ouderlezen op woensdag en vrijdag
Voorlezen
Thuis?  lekker veel laten lezen!
Overige vakken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schrijven (nieuw: hoofdletters)
Begrijpend lezen (na herfstvakantie)
Leefstijl
Drama
Naut Meander Brandaan
Engels
Verkeer
Crea
Godsdienst
Vragen?
Download