Tweetal Coach

advertisement
Tweetal Coach
1. Taal (bovenbouw)
2. Rekenen: cijferend +/-, en staartdelingen
3. Oefendictee (Spelling)
Binnen/buiten kring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Over het weekend
Over het spelen/werken
Alfabet: vanaf A en dan verder. Voorbeeld A…..
Tafels oefenen
Vertellen over aangeboden thema’s
Wat zou je doen als…
Geschiedenis
Brainstormen over een Aardrijkskunde thema
Twee vergelijk
1.
2.
3.
4.
Brainstormen n.a.v. een taalthema
Spelling: categoriewoorden
Spelling: oefenen met ‘ch’, ‘ei’, ‘je’, ‘tje’, ‘pje’ etc.
Aardrijkskunde: Bedenk zoveel mogelijk plaatsen in de provincie…
Zoek de Valse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Voor welk dier ben jij bang?
Spellingwoorden
Eten: lekker/niet lekker
Plaatsen/provincies
Begrijpend Lezen
Weekend verhalen: 3 dingen wel gedaan, 1 niet
Stellingen waar/niet waar, duim omhoog/omlaag
Napraten over een prentenboek en dan de valse zoeken (na een
vraag over het verhaal, duim omhoog/omlaag)
9. Om de toetsstof in te oefenen
10. Bij taalles, bv over eten: broodbeleg
11. Duim omhoog/omlaag na verhaal van Flip de Beer
Tweegesprek op Tijd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Binnen- buitenkring
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Praten in de kring met schoudermaatje
Weekendverhalen
Instr. Vóór taakwerk
Tweepraat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Basplaat (praatplaat): om de beurt iets opzoeken op de grote plaat
Binnen- buitenkring
Rijmwoorden: om de beurt een woord bedenken dat rijmt op….
Spellingcategorieën
Tafels
Weekendgesprek
Om de beurt een werkwoord of voltooid deelwoord
Welk woord begint met de letter…
Zoek iemand die…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Alles ter voorbereiding van de zomervakantie
Cijfers en aantal stippen
Samengestelde woorden
Som + antwoord
Schrijfletters
Werkboek van bv Aardrijkskunde: na iedere vraag wisselen
Taal/Lezen: bv. woorden met 2 MK vooraan.
Geschiedenis: vragen n.a.v. leesstuk
EHBO
Tafelrondje per Tweetal
1. Woorden bedenken met de letter…
2. Spelling, nieuwe categorie
3. Spelling, woorden uit de categorie van de week
Laat zien!
1. Vragenkaartjes voor o.a. Spelling, Wereldoriëntatie en Taal
2. Rekenopdrachten, tafels
3. Gr 1-2: 1 kind steekt aantal vingers in de lucht en andere kinderen
moeten het juiste kaartje erbij zoeken
Mix & Ruil
1. Maan-Roos-Vis kwartet
2. Samengestelde woorden, elke lln. 1 stukje
3. Plaatjes met afbeeldingen (woordenschat)
4. EHBO
5. Geschiedenis
6. Aantal voorwerpen
7. Cijfers
8. Woordkaartjes cito
9. met letters gr 3
10. woorden uit Veilig en Vlot
11. Woordenschat bij thema
Mix & Koppel
1. Puzzelstukken
2. Dieren-woonplaats
3. Rijmen
4. Letters
5. Getallen/cijfers zoeken bij hoeveelheden
6. Taal/Lezen
7. EHBO
8. Geschiedenis
9. Woorden uit de woordlijsten van Taal op Maat
10. Begrijpend Lezen (tegenstellingen)
11. Muziekinstrumenten
Download