Takenkaart maandag 31 augustus – vrijdag 4 september Groep 6

advertisement
Takenkaart
maandag 31 augustus – vrijdag 4 september
Groep 6
Dagen:
Vakken
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Rekenen
Blok 1, week 1, les 1
Les 2
Les 3
Les 4
Weektaak
afmaken
Begrijpend lezen/Estafette
Bladzijde 2 en 3
(les 1)
Bladzijde 4 en 5
(les 2)
Bladzijde 6 en 7
(les 3)
Instapdictee
woord 1 t/m 25
Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip
Les 5
Les 6 + 7
Les 8
Aardrijkskunde
thema 1 les 2
Aardrijkskunde les
1 en 2 afmaken
Spelling
Taal
Les 1 +3
Huiswerk week 36
(schoolweek 1)
Wereldoriëntatie
(Aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur & techniek)
-
Handvaardigheid
Tekenen
Kanjertraining
Keukelen
Verkeer
Muziek
Gymnastiek
Schrijven
Gymnastiek
= ik ben er mee klaar
Les 2 + 4
Instapdictee
woord 26 t/m 50
Aardrijkskunde
thema 1 les 1
Gymnastiek
Verkeer les 1
Handvaardigheid
Muziek
Tekenen
Schrijven
Kanjertraining
Handvaardigheid
Schrijven
Klaar met je taak?
1. Voorkant takenkaart updaten
2. Extra werk en SVM deel
3. Lezen of vragen aan leerkracht
Extra werk – week 36
Activiteit
Uitleg
Af
Wereld in Getallen weektaak
Som 1 t/m 3* + Som 1 t/m 3**
Som 1 t/m 6**
Som 1 t/m 6** + Som 1 t/m 3 *** (in overleg)
Computer blok 1, week 1(eerste 2 onderdelen!)
Spelling
Kies een bakkaart met de kleur die jij het fijnst vindt.
Maak de voor en achterkant.
Je kunt ook uit de andere bak van spelling een woordspel
oefenkaart pakken en daar de opdrachten van maken. De
antwoorden kun je in je spellingschrift schrijven.
Schrijven
Maak één of twee bladzijdes die je nog niet af had, maar al wel
af had moeten hebben…
Heb je wel alles af? Dan mag je tekenen tijdens deze tijd.
Kies een spel
Kies een spel uit de kast. Je kunt dit spel doen tot de meester
zegt dat we aan een ander vak gaan beginnen of tot je ander
onderdeel van het extra werk gaat doen.
Natuur & techniek of Aardrijkskunde
Kies een bakkaart uit de bak Na & Te en voer de opdracht uit.
Of zoek informatie bij thema 1 van aardrijkskunde en werk dit
uit door bijvoorbeeld een woordweb, Powerpoint, werkstuk enz.
te maken.
Speciaal voor mij
Activiteit
Uitleg
Afspraak van de week
Als je iets wilt zeggen, steek je stil je vinger op!
Af
Download