Metafoor - portfolio aardrijkskunde antony

advertisement
Metafoor
De loopschoen:
De loopschoen zie ik als een symbool voor het verkennen van de wereld. Wanneer ik ga lopen geniet
ik gewoon van de omgeving rond mij. Aardrijkskunde draait rond de wereld, maar veel mensen
kennen de wereld rond hun niet. Het staat symbool voor het op verkenning gaan zowel dichtbij als
ver. Het staat ook symbool voor naar buiten gaan, voor mij reikt een aardrijkskunde les ook veel
verder dan een klaslokaal.
De pepermolen:
Dit staat symbool voor het verkennen van kleine dingen zoals voeding. Als we kijken naar de
herkomst van peper en zoveel andere producten die we kopen, maken we eigenlijk vaak een “reis”
op ons bord. Ik kan enkel in Leuven al zeker 10 restaurants opnoemen die “buitenlands” eten
serveren. Als leerkracht aardrijkskunde vind ik het belangrijk dat ik graag proef letterlijk en figuurlijk
van andere culturen.
De zippo brandstof:
Als leerkracht en mens brand er een vuur in mij dat me aanzet om voortduren bij te leren en kennis
op te doen en op verkenning te gaan. Zoals een vlam die snel verandert van richting en niet goed
weet waarheen, maar heel de tijd rond dwarrelt geleid door een zachte bries die tegelijk zuurstof
brengt, maar de vlam ook kan doven. Gelukkig is een verkeerde keuze maken deel van het leven en
leer je hier mee omgaan, dit is een levensles die ik mijn leerlingen ook graag zou bijbrengen.
Jimmy hendrix:
Deze poster doet me denken aan de Hippies van de jaren 60. Als ik hippie opzoek op Wikipedia krijg
ik volgende regels als eerste te lezen bij hun filosofie:
“Hippies verzetten zich tegen de kapitalistische en materialistische maatschappij, die veel
gebruikmaakt van technologie. Deze leidde volgens de hippies enerzijds tot onnatuurlijkheid,
kunstmatigheid en milieuvervuiling. Anderzijds richten de mensen binnen deze maatschappij zich te
veel op werk, geld, bezit, status, zekerheid en macht. Daarbij leiden burgerlijkheid en een overmaat
aan regels en beperkingen tot onvrijheid, de onderdrukking van allerlei gevoelens en ideeën, en
uiteindelijk tot geestelijke leegheid. Hippies verzetten zich ook tegen liefdeloosheid, oorlog,
discriminatie en geweld.” (Wikipedia 2015: hippies)
Ik zeg niet dat ik het volledig met hen eens ben, maar ik bewonderde wel hun engagement om iets te
veranderen waar ze het niet eens mee zijn. Het is een extreme overtuiging, maar dat vind ik van het
zuiver kapitalisme ook. Ik denk dat onze huidige maatschappij zeker een extra dosis naastenliefde en
verdraagzaamheid zou kunnen gebruiken. Ook een bewuster consumeren zou volgens mij niet slecht
zijn, maar we zijn zo kapitalistisch opgevoed dat consumeren in onze genen is verstrikt geraakt. We
zijn blind voor wie hier onder leid of wat de gevolgen zijn omdat je niets van al je luxe wil opgeven
voor een volgende generatie of medemens. In de aardrijkskunde wordt er vaak gesproken over
duurzaamheid, voor mij sluit dit hier heel erg bij aan.
Leervragen:
Hoe kan ik aardrijkskunde laten beleven vanuit een klaslokaal, wat zijn essentiële factoren die
hiervoor zorgen?
Hoe kan ik als leraar aardrijkskunde inspelen op de veranderingen in onze eigen maatschappij, die
zich ook aftekenen in onze klaslokalen? (vb veel verschillende culturen in de klas, opportuniteiten om
iets over een andere cultuur te leren)
Kan ik leerlingen boeien met begrippen als ecologie, duurzaamheid enz. ? Of hebben ze deze
begrippen al zo vaak gehoord dat ze denken “weeral duurzaamheid”.
Hoe kan ik ook positieve toekomst beelden in de les aardrijkskunde halen?(jongeren zijn al heel
pessimistisch over de toekomst)
Download