presentatie2 - Aardrijkskunde Olympiade

advertisement
Aardrijkskunde Olympiade
Leerlingen bovenbouw H/V
6 Olympiaden






Aardrijkskunde,
Natuurkunde
Wiskunde
Scheikunde
Informatiekunde
Biologie
In Nederland:jaarlijks
15.000 deelnemers,
w.o.
2400 leerlingen voor
Aardrijkskunde
Doelstelling



Promotie van het vak
Leerlingen kennis laten maken met
wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek
Iets extra’s voor excellente leerlingen
Procedure




Leerlingen maken op school opgaven
in februari
Beste resultaten worden ingestuurd
Keuze 25 beste leerlingen
Finale in juni op een van de
universiteiten of hogescholen
Finale







2 delen: theorietoets
veldwerk
Alle kwaliteiten van leerlingen aanspreken
3 prijzen
Organisatie Universiteit / Hogeschool
Verzorgen veldwerk met opdrachten
CITO maakt opgaven voor theorietoets
Finale







3 dagen veldwerkopdrachten maken
Power point presentatie maken
Toets theorie.
3 prijzen:
Hoofdprijs KNAG
Veldwerkprijs Waterschappen
Bosatlasprijs voor theorie
Download