AK-olympiade verslag - Aardrijkskunde Olympiade

advertisement
Dit jaar vond de nationale aardrijkskunde olympiade plaats in Zwolle. Op 3 juni werden de 14
kandidaten opgewacht bij het station, waarna we naar hogeschool Windesheim vertrokken onder
leiding van enkele studenten. Daar aangekomen stelde iedereen zich eerst voor en kregen we de
omschrijving van de veldwerkopdracht. Er moest een oplossing bedacht worden voor het parkeren
van fietsen rond het station van Zwolle.
Na de lunch in de kantine van Windesheim kreeg iedereen een fiets en mochten we de omgeving van
het station verkennen om zo inspiratie op te doen voor het oplossen van het fietsparkeerprobleem.
Rond zes uur ´s avonds waren we weer terug in de kantine waar we hebben gegeten. Toen mochten
we de veldwerkopdracht uit gaan werken, er moest een PowerPoint van maximaal 15 dia’s gemaakt
worden met een oplossing voor de groeiende vraag naar fietsparkeerplaatsen die niet gepresenteerd
mocht worden en dus voor zichzelf moest spreken. Hier hebben we tot tien uur ’s avonds aan
gewerkt.
Gelukkig mocht er ook nog geslapen worden. We vertrokken naar het Campanile hotel in Zwolle
waar we beide nachten van de olympiade doorgebracht hebben. De volgende ochtend hebben we
rustig ontbeten en daarna de veldwerkopdracht afgerond op de hogeschool. In de middag volgde nog
een theorietoets, die een beetje leek op het eindexamen. Toen die af was , na wat gerommel met de
laatste opdracht van de toets die met behulp van een laptop met het programma QGIS gemaakt
moest worden, waren we klaar met al het werk en begon het wachten op de uitslag de volgende dag.
Met de studenten die ons de eerste dag ophaalden van het station hebben we donderdagavond
pizza gegeten in de binnenstad van Zwolle. Daarna zijn we naar het park gegaan, waar we hebben
gevoetbald en nog wat spelletjes hebben gedaan. De laatste ochtend hebben we gekanood in de
gracht van Zwolle, wat niet erg was met de 30°C die dag. Daarna gingen we terug naar de hogeschool
waar de prijsuitreiking plaatsvond.
Samen met Nick, Sietse en Chiel zal ik Nederland vertegenwoordigen op de internationale
aardrijkskunde olympiade van 2015 in Rusland, waar ik natuurlijk hartstikke blij mee ben. Het duurde
even voordat ik me realiseerde de olympiade gewonnen te hebben, en nu nog dringt het niet
helemaal tot me door. Voor de rest van de groep hield de aardrijkskunde olympiade op, maar ik denk
dat iedereen net als ik in ieder geval drie ontzettend leuke dagen heeft gehad.
Steven Zwartkruis
Download