Logo school - Meander College

advertisement
Evaluatieformulier Maatschappelijke Stage (MaS):
Naam MaS-leerling:
Klas:
Waar heb je de maatschappelijke stage gedaan?
Organisatie (en afdeling):
MaS-begeleider:
Adres:
Telefoon:
Email:
Wat heb je gedaan?
Hoeveel uur heb je er aan gewerkt?
Ben je van plan om er volgend schooljaar als vrijwilliger mee verder te gaan?
Ja/nee, omdat...
Wat vond je ervan?
Hoe waren de reacties van anderen op jouw inbreng?
Wat heb je ervan geleerd?
Vertel in het kort wat deze ervaring met je gedaan heeft.
Was er een vaardigheid waarin je heel goed bleek te zijn?
Had je het idee dat je er een vaardigheid voor miste? Was er iets te moeilijk?
Wat denk je ervan te onthouden?
Zou je deze maatschappelijke stage iemand anders aanraden?
Ja/nee, omdat....
Korte reactie, in te vullen door MaS-begeleider:
Maatschappelijke stage akkoord: ja / nee
Handtekening MaS-begeleider:
Handtekening mentor:
Onze school neemt deel aan de klankbordgroep maatschappelijke stage in Zwolle. Dit
formulier is in gezamenlijke afstemming ontwikkeld. Heeft u vragen, opmerkingen of
suggesties rondom de maatschappelijke stages dan kunt u ook contact opnemen met de
Vrijwilligerscentrale Zwolle, 038-4225200, [email protected]
Download