Microsoft Outlook handtekening

advertisement
Microsoft Outlook handtekening
Versie 1
Brochure
Een Outlook-sjabloon
Met een Outlook sjabloon zorgt u ervoor dat iedereen in uw
organisatie dezelfde e-mail lay-out gebruikt.
Voordelen van een sjabloon
Het ontwerp
Iedere handtekening gelijk
Het ontwikkelen van Outlook sjablonen vindt plaats op
De e-mailhandtekening is vaak een naar eigen inzicht
gemaakte handtekening, met een weinig professionele
uitstraling. Met een sjabloon voor de e-
basis van een aangeleverd ontwerp. Het ontwerp wordt
nauwkeurig overgenomen om tot het gewenste
resultaat te komen.
mailhandtekening in Outlook heeft iedereen dezelfde
en juiste handtekening.
Veel tijd besparen met een sjabloon
Een instructie de organisatie in sturen om iedereen zijn
eigen handtekening te laten maken kost veel tijd en niet
iedereen zal dit goed doen. Met een sjabloon is de
opmaak al ingesteld en hoeven alleen nog de
persoonlijke gegevens ingevuld te worden. Dat scheelt
een hoop tijd.
Direct zichtbaar
Onze sjablonen voor de e-mailhandtekening zijn direct
zichtbaar in de e-mail in Outlook. Dit werkt een stuk
prettiger dan bij veelgebruikte ‘disclaimers’, waarbij de
Versie 1
e-mailhandtekening naderhand pas wordt toegevoegd.
2 van 5
Een huisstijlsysteem
Met een huisstijlsysteem krijgt u naast de voordelen van een
sjabloon allerlei extra mogelijkheden voor uw handtekening.
E-mail via een huisstijlsysteem
Heeft uw organisatie veel medewerkers en afdelingen of meerdere business units en vestigingen?
Versie 1
In dat geval biedt eformity.net uitkomst.
Centraal beheer van de handtekening
Standaard e-mails
De html voor de handtekening wordt op één centrale plek
Gebruikt u vaak dezelfde standaard teksten in uw e-mail?
beheerd. Wijzigingen hoeven slechts op deze plek te
Door middel van standaard e-mail (op basis van
worden ingevoerd, waarna ze in alle handtekeningen van
tekstblokken) kunt u eenvoudig een e-mail opstellen of zelfs
de organisatie worden doorgevoerd.
beantwoorden.
3 van 5
Persoonlijke gegevens
Marketingcampagnes
Persoonlijke, locatie- en organisatiegegevens worden
Om uw marketingactiviteiten te ondersteunen is het
overzichtelijk ondergebracht in aparte (gekoppelde)
mogelijk om campagnes op te nemen in de e-
databases. Deze gegevens zijn via invulschermen toe te
mailhandtekening.
voegen. Gebruikers kunnen zo eenvoudig hun eigen
U kunt campagnes definiëren gekoppeld aan bepaalde
gegevens aanpassen, waarna deze automatisch in hun
afdelingen en deze zo instellen dat ze gedurende een
Outlookhandtekening worden gebruikt.
bepaalde periode worden weergegeven.
Nieuwe medewerkers worden snel aangemaakt en
U kunt de campagne optie bovendien gebruiken om
beschikken binnen een paar tellen over hun eigen
bijvoorbeeld een vakantiesluiting aan te kondigen of lezers
handtekening.
te wijzen op een vacature binnen uw organisatie.
Verschillende logo’s
Meerdere handtekeningen
Voert uw bedrijf meerdere merken of maakt het bedrijf
Het is mogelijk om handtekeningen te delen met collega’s.
gebruik van afdelingsspecifieke logo’s? Dit wordt eenvoudig
Zo kunnen zij namens anderen e-mails versturen.
gekoppeld waardoor de handtekening altijd van het juiste
Versie 1
logo wordt voorzien.
4 van 5
Ondersteuning voor meerdere talen
Social media
Correspondeert u wel eens in andere talen? Met
U kunt eenvoudig de beschikbare social media iconen
eformity.net kunt u voor elke taal die u gebruikt de
opnemen of aanpassen in de e-mail, afhankelijk van
gegevens in de gewenste taal zetten. Zo beschikken
aanwezigheid op deze platformen.
medewerkers altijd over een correcte afsluiting.
Altijd de juiste opmaak en gegevens
Contactgegevens
Nieuwland Parc 310
Officieel Microsoft partner
2952 DD Alblasserdam
T. 078 – 699 29 00
Versie 1
E. [email protected]
5 van 5
Download