Voorlopige Verklaring van goed gedrag

advertisement
Voorlopige Verklaring van goed gedrag
(in afwachting van de officiële door de gemeente
verstrekte verklaring)
Hierbij verklaar ik, dat ik:

een verklaring van goed gedrag kan overleggen ten behoeve van mijn aanstelling
(conform art 3 1e lid van de Wet op het Primair Onderwijs).

niet krachtens een rechterlijke uitspraak van het geven van onderwijs ben uitgesloten
(conform art 3 1e lid van de Wet op het Primair Onderwijs)

niet eerder persoonlijk betrokken ben geweest bij één of meer van de volgende zaken:
- een formele klachtenprocedure
- een aanklacht vanwege seksuele intimidatie
-een formele berisping door de werkgever.
Aankruisen wat voor u van toepassing is.
Datum:……………………………………………………………………………………………………....
Naam:…………………………………………………………………………………………………………
Handtekening:……………………………………………………………………………………………….
Scannen (handtekening moet duidelijk zichtbaar zijn) en digitaal inzenden naar
[email protected]
Of per post naar Conexus vervangingspool p.a. Eendenpoel 15, 5361 SC Grave
Download