“geaffilieerd onderzoeker” in de Groep Humane

advertisement
DIENSTEN ALGEMEEN BEHEER
PERSONEELSDIENST K.U.LEUVEN
PARIJSSTRAAT 72 B - BUS 5540
BE-3000 LEUVEN
KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT
LEUVEN
Aanvraagformulier voor het statuut “geaffilieerd onderzoeker”
in de Groep Humane Wetenschappen van de K.U.Leuven
1.1 Aanvrager
Naam:
Voornaam:
Sollicitant- of personeelsnummer
K.U.Leuven1:
Diploma2:
1.2 Hogeschool
Hogeschool:
Departement/Faculteit:
Afdeling en/of onderzoeksgroep:
1.3 K.U.Leuven
Faculteit/ Interfacultair Instituut:
Onderzoekseenheid en/of onderzoeksgroep:
2.1 Onderzoeksdomein
2.2 Doctoraatsintentie
Ja
Nee
Niet van toepassing, want:
2.3 Gewenst aanstellingspercentage3
Ondergetekende,
, doet een aanvraag om geaffilieerd te worden in het statuut van vrijwillig
medewerker met de titel van ‘geaffilieerd onderzoeker’ aan de K.U.Leuven. Als bijlage worden de volgende
documenten gevoegd:
 Bij eerste aanvraag: projectbeschrijving (maximaal 1 pagina) + gemotiveerd advies van de hogeschool

Bij verlenging: onderzoeksrapport (maximaal 2 pagina’s) + gemotiveerd advies van de hogeschool
Datum + handtekening:
Voor de hogeschool:
Algemeen directeur/departementshoofd/decaan5
Voor de K.U.Leuven4:
Decaan/verantwoordelijke
Naam:
Datum + handtekening:
Naam:
Datum + handtekening:
Affiliatieperiode6
1
Bij een eerste aanvraag: sollicitantnummer (wordt verkregen na het invoeren van de persoonsgegevens via volgende
webpagina: https://www.kuleuven.be/solliciteren/). Bij verlenging: personeelsnummer K.U.Leuven (=u-nummer).
2
Indien het diploma een doctoraat betreft: geef eveneens datum verdediging, universiteit, faculteit, departement.
3 De aanstelling als vrijwillig medewerker met titel van geaffilieerd onderzoeker bedraagt in ieder geval minimum 10%.
4
De betrokken academiseringsmedewerker zorgt voor de ondertekening door de decaan of verantwoordelijke van het
Interfacultair Instituut bij goedkeuring van de aanvraag
5
Volgens interne afspraken in de hogeschool en geïntegreerde faculteit. Voor K.U.Brussel: handtekening waarnemend
rector.
6
In te vullen door K.U.Leuven.
Download