Geïnformeerde toestemming

advertisement
Formulier voor geïnformeerde toestemming
inzake participatie in onderzoek
Ik
naam participant:
stem toe, mee te doen aan een onderzoek dat uitgevoerd wordt door
naam onderzoeker:
Ik ben me ervan bewust dat deelname aan dit onderzoek met als titel
geheel vrijwillig is. Ik kan mijn medewerking op elk tijdstip stopzetten en de gegevens die verkregen
zijn uit dit onderzoek terugkrijgen, laten verwijderen uit de database, of laten vernietigen.
De volgende punten zijn aan mij uitgelegd:
1. Het doel van dit onderzoek is
Deelname aan dit onderzoek zal meer inzicht geven omtrent
2. Er zal mij gevraagd worden
3. Het hele onderzoek zal ongeveer ………. minuten duren. Aan het einde van het onderzoek zal de
onderzoeker uitleggen waar het onderzoek over ging.
4. De gegevens die verkregen zijn uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld en kunnen
daarom niet bekend gemaakt worden op een individuele identificeerbare manier. De gegevens worden
anoniem gerapporteerd en zijn alleen voor de onderzoeker(s) beschikbaar.
5. De onderzoeker zal alle verdere vragen over dit onderzoek beantwoorden, nu of gedurende het
verdere verloop van het onderzoek.
Contactgegevens onderzoeker: naam, e-mailadres, telefoonnummer
Datum:
Lerarenopleiding 2017-2018
Handtekening participant:
Geïnformeerde toestemming
Pagina 1-1
Download