Formulier controle identiteit werknemer - P

advertisement
Formulier controle identiteit werknemer
Voeg hier het identiteitsbewijs van de werknemer toe.
Eisen voor juist identiteitsbewijs:
1. Documentnummer
2. Persoonsgegevens
3. Datum van verstrekking en einddatum
4. Handtekening
5. Pasfoto met gezichtsherkenning
6. Burgerservicenummer/ persoonsnummer
7. Buitenlijnen van het identiļ¬catiedocument
Identiteitskaart
Voorzijde
Achterzijde (eventueel los toevoegen)
Paspoort oude uitgifte
Hoofdpagina’s
Paspoort nieuwe uitgifte
Hoofdpagina’s
Let op: tevens pagina 1 voor afdruk BSN-nummer (los toevoegen)
Rijbewijs
Niet toegestaan
Tewerkstellingsvergunning
Wanneer een tewerkstellingsvergunning voor de werknemer vereist is, graag
een kopie van de tewerkstellingsvergunning toevoegen.
U kunt ook een fotokopie maken en dit verzenden naar: [email protected]
Opdrachtgever verklaart dat hij de identiteit van de werknemer aan de hand van een geldig aan hem afgegeven
authentiek identiļ¬catiedocument - met het oog op persoonsverwisseling - heeft vastgesteld.
Naam opdrachtgever:
Handtekening opdrachtgever:
P-services HR group • 0342 - 401 209 • [email protected] • Antwoordnummer 84 • 3770 VB Barneveld
Handtekening werknemer:
Versie juli 2015
Download