Beëindiging arbeidsovereenkomst met opzeggingsvergoeding < 30

advertisement
Be&euml;indiging arbeidsovereenkomst met opzeggingsvergoeding &lt; 30
weken – werknemers &lt; 45 1
Aangetekend of ondertekend voor ontvangst2
Datum
.........................
Naam
Adres
.........................
.........................
.........................
Geachte .............................,
Hiermede delen wij u onze beslissing mee om de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst te verbreken, en dit met ingang vanaf heden, ……/………/………..
De u verschuldigde opzeggingsvergoeding dekt een periode van ...........maanden/
......weken/ ………. kalenderdagen.
De werknemer
Voor ontvangst
Handtekening
De werkgever
Handtekening
1
Let op! Dit modeldocument kan geen toepassing vinden bij situaties van beschermde werknemers. Voor hen
gelden specifieke ontslagregelingen.
Geniet de werkgever van een collectieve ziekteverzekering (oa hospitalisatieverzekering,...), dan is de
werkgever verplicht de werknemer te informeren over het recht om de collectieve ziekteverzekering individueel
verder te zetten bij de be&euml;indiging van de arbeidsrelatie.
2
Schrappen wat niet past
Download