Doelstellingen van introductiebeleid

advertisement
Doelstellingen van introductiebeleid
Een introductiebeleid is onmisbaar binnen het HR beleid. Introductie leidt tot het boeien en binden
van uw nieuwe werknemers: U geeft hen een warm welkom waardoor zij zich direct betrokken
voelen bij de organisatie. Deze betrokkenheid is belangrijk omdat werknemers direct de
kernwaarden van de organisatie leren en zij dit na een goede introductie, direct kunnen toepassen
en overbrengen. Introductie kost ook tijd, geld en inzet van betrokken werknemers. Daarom is het
belangrijk dat u de doelen van het introductiebeleid goed op een rij zet voordat u het beleid
daadwerkelijk vorm geeft. De belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie en de (HR)strategie
bieden aanknopingspunten bij het bepalen van deze doelen. Door hierbij aan te sluiten is het
eenvoudiger om draagvlak te creëren binnen de organisatie. Doelstellingen geven richting aan de
introductie en dragen bij aan het succes van het beleid.
Doelstellingen
1. Nieuwe werknemers voelen zich welkom
De eerste dag is altijd spannend voor uw nieuwe werknemer. Een nieuwe organisatie, functie en
collega’s kunnen onzekerheden met zich mee brengen. Daarom is het fijn dat de leidinggevende er is
voor het ontvangst, zodat de werknemer tijdens de introductie een vast aanspreekpunt heeft. Op de
eerste dag dient er een programma voor de eerste week van de werknemer klaar te liggen. Zo weet
de werknemer wat er van hem verwacht wordt.
2. Nieuwe werknemers leren hun weg binnen de organisatie snel kennen
Op de eerste dag dient er een kennismakingsronde plaats te vinden , zodat werknemers snel weten
wie zij waar kunnen vinden. Hierdoor weten zij bij wie ze voor welke zaken terecht kunnen.
3. De inwerkperiode wordt verkort
Wanneer er gebrek bestaat aan kennis en ervaring in de functie, kunt u de introductie gebruiken voor
het aanbieden van trainingen en opleidingen. Introductiebeleid verkort op die manier de inwerktijd.
4. Interne procedures worden duidelijk
Elke organisatie kent haar eigen manier van werken. Wanneer werknemers snel worden
geïntroduceerd met bijvoorbeeld het gebruik van een informatiesysteem, kunnen zij sneller en
efficiënter aan de slag gaan.
5. Een introductiebeleid ondersteunt verandering
Nieuwe werknemers zijn een frisse wind in de organisatie. Vaak zijn werknemers die wat langer
werkzaam zijn binnen de organisatie, “blind” voor nieuwe manieren van denken en patronen.
Nieuwe werknemers zijn ambassadeurs van verandering. Wanneer dit gedrag al snel door de
organisatie geaccepteerd wordt, zullen nieuwe werknemers vaker met vernieuwende en
verbeterende ideeën komen.
Doelstellingen van introductiebeleid
01-06-2016
6. Introductiebeleid voorkomt verloop
Iemand die goed ingewerkt wordt, zal ook sneller goed functioneren. Dat geeft een nieuwe
werknemer zelfvertrouwen en het voorkomt fouten. Als de zogenaamde ‘socialisatie’ (het proces
waarbij waarden, normen en andere kenmerken van een cultuur worden aangeleerd) voorspoedig
verloopt, zal de werknemer zich binden aan de organisatie in termen van ‘hier wil ik bij horen’. De
werknemer identificeert zichzelf met de nieuwe werkgever en voelt zich op zijn plek, waardoor
verloop en ziekteverzuim voorkomen worden. Vooral in het eerste jaar is de socialisatie van belang,
omdat op dat moment de kans op ongewenst verloop het grootst is.
7. Introductiebeleid stimuleert kennisoverdracht
Veel kennis zit in de hoofden en ervaring van mensen. Tijdens introductie kan er een begin worden
gemaakt met de overdracht van kennis, vooral als er een netwerk wordt opgebouwd. Door de
vergrijzing kan het zijn dat de gemiddelde leeftijd van uw personeelsbestand hoog is. Dat betekent
dat er de komende jaren een groot aantal mensen uitstroomt. Deze mensen hebben veel kennis
opgebouwd en in het introductiebeleid kan ruimte komen om deze kennis over te dragen. Op die
manier blijven oudere werknemers betrokken, worden nieuwe werknemers snel ingewerkt en gaat
kennis niet verloren.
Doelstellingen van introductiebeleid
01-06-2016
Download