Zo houd je (zieke) werknemers aan boord

advertisement
Zo houd je (zieke) werknemers aan boord
Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever verplicht de werknemer
opleidingen of cursussen te laten volgen waarmee hij zijn functie op een goede manier
kan blijven uitoefenen.
Een dergelijke verplichting geldt ook voor zieke werknemers die hun eigen werk niet
meer (volledig) kunnen uitvoeren. Het artikel in kwestie, artikel 7:611a BW, is dus
niet alleen van belang bij baanbehoud, maar ook bij baanwisseling.
Lichamelijk je werk niet meer aankunnen
Het komt geregeld voor dat werknemers hun functie niet meer kunnen uitoefenen doordat
ze het lichamelijk niet meer aankunnen. Voorbeelden van stratenmakers die wegens
rugklachten moeten stoppen met werken, of beeldschermwerkers die RSI krijgen, zijn er
voldoende. Vaak ontbreekt het in die gevallen aan suggesties voor alternatieven, zoals
ander of minder werk. Zieke medewerkers wisselen dan niet van functie, met mogelijk
arbeidsongeschiktheid als gevolg. Dit leidt vaak weer tot arbeidsconflicten.
Doorwerken na 65 jaar voor velen te zwaar
Werknemers die in zware beroepen werkzaam zijn, blijken de zestigjarige leeftijd
nauwelijks op een gezonde manier te halen. Het zal niet alle werknemers lukken – en
zeker niet die met een zwaar beroep – om door te werken tot de AOW-gerechtigde
leeftijd. Hierdoor bestaat de kans dat deze werknemers in de WIA belanden. Ook de
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) meent dat
doorwerken na 65 jaar voor velen te zwaar is.
Werkgever moet meer investeren in werknemer
Door de nieuwe regel in de wet (artikel 7:611a BW) moet de werkgever meer investeren
om te zorgen dat de werknemer zijn functie goed kan (blijven) uitoefenen. Een
werkgever hoeft daarbij niet enkel en alleen te kijken naar de huidige functie van de
werknemer. Veel werknemers met fysiek zware werkzaamheden zullen die niet hun hele
arbeidsleven blijven doen. Daarop moet een werkgever dus anticiperen. Hij kan dan
bijvoorbeeld binnen zijn eigen organisatie op zoek gaan naar minder belastend werk
voor deze werknemers.
> Werken aan positieve gezondheid? Zet de volgende stap, kom naar het congres.
> Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘Aan de slag met scholing’ van André
Vergne. Lees de casus over herplaatsing van een zieke werknemer in Vakblad Arbo.
Download