individuele budget rekening (ibr)

advertisement
INDIVIDUELE BUDGET REKENING (IBR)
Sinds 2006 bestaat de Individuele Budget Rekening (IBR) voor
werknemers in de sector Schilderen en Onderhoud. Dit ‘spaarpotje’ is
bedoeld om een training of opleiding te volgen. De werkgever betaalt
hiervoor maandelijks een bijdrage aan het Opleidings- &
Ontwikkelingsfonds.
De werknemer bepaalt zelf voor welke training of opleiding hij zijn
IBR-saldo gebruikt, zolang die maar te maken heeft met zijn huidige of
toekomstig werk.
Hoe hoog is het IBR-saldo?
Op www.infodesk.nl kan de werknemer zien welk saldo hij heeft opgebouwd.
Kan de werknemer een voorschot opnemen?
Voorheen was het mogelijk een negatief saldo te hebben. Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer
toegestaan om meer op te nemen dan het beschikbare saldo.
Hoe kan de werknemer het IBR-saldo opnemen?
Wanneer u het IBR-saldo gebruikt voor een training van Savantis Training & Advies, dan verzorgt
Savantis voor u de aanvraag bij A&O Services. Savantis heeft hiervoor wel uw toestemming
nodig. Na uw inschrijving ontvangt u hiervoor automatisch bericht.
Kan de werknemer worden verplicht zijn IBR-saldo te gebruiken?
Het volgen van een training of opleiding kan een onderdeel zijn van het ontwikkelingsplan van de
werknemer. De werkgever kan de werknemer echter niet verplichten om hiervoor zijn IBR-saldo
te gebruiken. Sowieso is het niet toegestaan om het te gebruiken voor verplichte
bedrijfscursussen, zoals BHV, VCA en EHBO.
Wanneer vervalt het IBR-saldo?
De huidige IBR-regeling komt te vervallen. Daarom wordt per 1 januari 2014 geen IBR-premie
meer geheven. Werknemers hebben echter nog tot eind 2016 het recht om trainingskosten tot
een bedrag van het actuele voor hen gereserveerde IBR-saldo bij het O&O-fonds te declareren.
Als de werknemer de sector Schilderen en Onderhoud verlaat en niet voor eind 2016 terugkeert
vervalt het budget aan het Opleidings-& Ontwikkelingsfonds. Dat is ook het geval bij overlijden.
Meer informatie?
Ga naar folder ‘Uw mogelijkheden voor toepassing Sectorplan en inzet IBR’.
Download