Praktijkopdracht: Kosten van ziekteverzuim

advertisement
Bijlage 5.1.2
Praktijkopdracht: Kosten van ziekteverzuim
Een ploeg van vijf werknemers produceert € 200.000,- omzet per jaar.
De werknemers werken gemiddeld 200 dagen per jaar.
De kostprijs per werknemer bedraagt € 150,- per dag.
Deze kosten moeten ook betaald worden als de werknemer ziek is.
Er zijn in dit voorbeeld geen andere kosten.
Als een werknemer wegens ziekte niet kan werken, is tijdelijke vervanging mogelijk. Deze kost € 100,per dag.
De tijdelijke vervanger levert maar 75% van de gemiddelde productiviteit
Vragen:




Wat is het financiële effect van één dag ziekteverzuim van één werknemer als geen toestemming
wordt verleend voor vervanging?
Wat is het financiële effect van één dag ziekteverzuim van één werknemer als wel vervanging
wordt toegestaan?
Wat is beter: wel of niet vervangen?
Wat is het financiele effect als wel toestemming wordt verleend en de tijdelijke vervanger kost
geen € 100,- maar € 200,- per dag?
Financieel en kwantiatief personeelsmanagement
Download