We laten ons vaak gevangen nemen door gedachten

advertisement
Engagement
Interview
verbanden en arbeidsrelaties, er net zo makkelijk weer vandoor met alle kennis.
‘Tenzij je accepteert dat de kern van alle kennis en ideeën allang
niet meer afkomstig is van je eigen vaste personeel . Ik sprak
laatst de hoofdredacteur van de Gids van Personeelsmanagement. Hij heeft geen vast contract met de uitgever en wil dat
ook niet. Toch zit hij twee dagen per week, als zzp’er, op kantoor
bij de uitgeverij. Hij is de spil van dat blad, maar heeft daar kennelijk geen vast dienstverband voor nodig. Dit illustreert dat je
als werkgever anders moet leren denken. Niet als een kip op je
‘We laten ons vaak
gevangen nemen door
gedachten over wat
allemaal niet kan'
eieren broeden, maar over grenzen heen denken over wie welk
werk voor jou doet. Investeer breed in menselijk kapitaal, en
besef dat dat zich later wel weer terugbetaalt. Ook al gaan mensen weg, dan vertellen ze tenminste goede verhalen over je
bedrijf.’
Zijn er organisaties die durven te experimenteren?
handig om een mix van mensen in te zetten met verschillende
‘Ja, die zijn er. Ik ken een bedrijf dat erg afhankelijk is van over-
om, medewerkers te vragen om samen een dochter bv op te
heidsopdrachten. Tot ver in de crisis hebben ze ’t altijd goed
richten. Degenen die dat willen, jong of oud, leveren de helft
gedaan, maar door de bezuinigingen lopen de opdrachten nu
van hun dienstverband in. Voor de helft vallen ze dus nog onder
fors terug. Ze hebben veel geïnvesteerd in jong hoogopgeleid
de cao en voor de helft worden ze mede- eigenaar van die
personeel, die ze nu dreigen te moeten ontslaan. Dat heeft twee
dochter bv. Dan zijn ze letterlijk werknemer en ondernemer en
nadelen: investeringen zijn voor niks geweest en ze blijven zit-
is hun arbeidsrelatie hybride geworden.’
tarieven. Dus wordt nu geëxperimenteerd door buiten de cao
ten met relatief veel ouderen die wel meer ervaring en kennis
hebben, maar ook een hoger tarief. Het is bij projecten juist zo
Hoe zorg je voor engagement in de toekomst
met de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt?
‘Het allerbelangrijkste is natuurlijk, zorg dat werk leuk is. Weg
met de saaie baan. Dat is niet makkelijk, want vuilnis moet ook
opgehaald worden. Maar als werk nauwelijks op werk lijkt, hoef
je ook niet zoveel vrij. Elke baan is tot op zeker hoogte vervelend, zelfs de leukste baan omvat ‘korvee’, maar zorg dat de
werknemer in een omgeving werkt waar hij kan leren. Als er in
het werk zelf niks te leren valt, zorg dan dat werknemers naast
het werk kunnen leren. Wanneer een werknemer vindt dat hij
geen uitdagingen krijgt, dan moet hij in gesprek gaan met zijn
leidinggevende. Engagement is de uitkomstmaat van een goed
Auk je de relatiebemiddelaar
gesprek waarin werknemer en leidinggevende goede afspraken
maken over de inhoud van het werk en hoe de werknemer zich
wil ontwikkelen.’ ■
Aukje Nauta is bijzonder hoogleraar 'Employability in werkrelaties' aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de NSvP en
partner van organisatieadviesbureau Factor Vijf. Ze is gepromoveerd op conflicthantering, een thema wat haar mateloos blijft
boeien. Ze zoekt naar oplossingen voor spanningsvelden tussen
werkgever en werknemer. Nauta begeleidt cao-trajecten en
denkt mee met hr-managers hoe ze het hr beleid anders kunnen
inrichten.
personeelbeleid • november • 2011
23
Download