Het blijft toch je vader of moeder

advertisement
Het blijft toch je vader of moeder?!
Lucia Tielen, 29 maart 2007
•Portret van een jongere
•Kenmerken
•Behoeften, wensen
•Systematische aanpak
Beeldfragment uit:
Anders….onzichtbare gevolgen van een CVA
Nederlandse Hartstichting
Kenmerken
•Onzichtbaar, verborgen (houden) voor omgeving
•Mantelzorgtaken en verantwoordelijkheden, loyaal in
het zorgen
•Veranderde relatie kind - ouder, soms rolwisseling
•Beperkingen (school, vrije tijd), in isolement
•“Zieke” omgeving, stigma
•(Valse) volwassenheid, geen leeftijd adequaat gedrag
•Stress, depressie, angst, verdriet, lichamelijke klachten
Risicogroepen
•Direct na trauma al problemen bij kind
•Gezonde partner somber, depressief
•Oudste meisje van zieke moeder
•Zoon basisschool van zieke vader
•Kind in eenoudergezin
•Allochtoon / economisch zwak gezin
Behoeften, wensen
Actief en tijdig aanbieden:
•Erkenning en herkenning
•Informatie
•Betrokken worden bij de zorg
•Contact met lotgenoten
•Belangrijke vaardigheden beheersen
•Hulp van professional, indien nodig
Protocol ‘Aandacht en steun voor jonge
kinderen van CVA-patienten in
revalidatiecentrum’
IVA / Hoogstraat / Ginkgo Zorgprojecten
• Ouders ondersteunen in ouderrol
• Kinderen: informatie; emoties uiten; vragen stellen;
ouder meemaken
• Bij signalering van problemen > doorverwijzen
Contactmomenten
1. Opnamegesprek revalidatiecentrum
2a. Meeloopdag partner (klinische fase)
2b. Meeloopdag kind (klinische fase)
3a. Ontslaggesprek (ontslag fase)
3b. Nazorgcontacten (ontslag fase)
Systematische aanpak > protocol
• Systemtaisch signaleren: vragen naar kinderen,
registratie, volgen
• Preventie algemeen: informatie, luisterend oor
• Preventie risicogroep: volgen hoe het gaat
• Systeembenadering, gezinsgesprekken
• Ingrijpen bij voorkomen van problemen
Hulpmiddelen
• Folders voor jeugd > “Samen Verder”
• Boekje Sinaasappel > “Samen Verder”
• Boekje Jong en (on)bezorgd > Mezzo / CG-Raad
• Protocol > download
www.ginkgozorgprojecten.nl
Download