Vrijwilligersovereenkomst Café Theater Festival

advertisement
Vrijwilligersovereenkomst Naam organisatie, jaar
-Lever deze overeenkomst uiterlijk datum in bij je contactpersoon!-
Naam organisatie, hierna te noemen ' de organisatie', met als contactpersoon naam, en
rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam,
en
Naam: …………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………..
Postcode: ………………………………………………………………………………………………
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………….
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………..
hierna te noemen ‘de vrijwilliger’, spreken het volgende met elkaar af:
1. De vrijwilliger zal zijn/ haar taken vervullen in de functie van functietitel, zoals deze van te
voren zijn afgesproken.
2. Mocht de vrijwilliger en/of de organisatie de gemaakte afspraken niet na kunnen komen,
dienen voornoemde partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
3. Tijdens de taken die de vrijwilliger zijn opgedragen, zal hij/ zij een professionele houding
aannemen.
4. De werkzaamheden vinden plaats van/op/tot en met dagen, data
5. De vrijwilliger valt gedurende het festival onder de aansprakelijkheidsverzekering en
evenementenverzekering van de organisatie.
Naam organisatie
Vrijwilliger
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger
Datum:
Handtekening:
Naam:…………………………………………….
Datum:……………………………………………
Handtekening:
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards