behoefteonderzoek begeleid zelfstandig wonen

advertisement
AANMELDING ALS VRIJWILLIGER VOOR
PROJECT BUITENHOF
Ondergetekende meld zich hierbij aan als vrijwilliger voor het woon-, werk-, leer project van
Stichting Buitenhof. De inventarisatie zal plaatsvinden door een daarvoor door het bestuur
ingestelde zorgcommissie.
Deze zorgcommissie zal naar aanleiding van de aanmeldingen een advies uitbrengen. Aan het
bestuur.
Aanmelding als vrijwilliger schept over en weer nog geen wederzijdse verplichtingen en er
kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Naam
:
Adres
:
Postcode Woonplaats
:
Telefoonnummer
:
Geboortedatum
:
E-mail adres
:
Kerkelijke gezindte
:
Kerkelijk meelevend
:
ja /
nee
Activiteit / werkzaamheden waarvoor u zich als vrijwilliger wilt inzetten:
Datum:
Handtekening:
(alle gegevens zullen door ons strikt vertrouwelijk worden behandeld)
S.v.p. insturen naar onderstaand adres (secretariaat)
Stichting Buitenhof. Secretariaat: Mevr. M.G. Leenman, Oranjestraat 24 3361 HR Sliedrecht,
tel. 0184-424764. Inschrijving KvK Rotterdam nummer 24477313
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards