Maatje worden van iemand met een psychische beperking

advertisement
Maatje worden van iemand met een psychische beperking
Vacat urenummer: 10530
Organisat ie: Vriendendienst Op St ap
Het ' er voor iemand zijn' is waar het in eerste instantie om gaat. De deelnemer en de vrijwilliger zoeken
samen naar de gewenste invulling van hun contact. Dit kan zijn (twee) wekelijks een kopje kof f ie
drinken, een goed gesprek, een wandeling, een luisterend oor, naar de f ilm of een museum.
Werktijden
Door de week,
In het weekend
Overdag, 's Avonds, in overleg
Een dagdeel per week of per twee weken
Uitgebreide taakomschrijving
Heb je int eresse in mensen en wil je t ijd reserveren voor iemand met een langdurige psychiat rische
acht ergrond? Dan kun jij het maat je zijn voor een man of vrouw die weinig cont act en heeft . Samen
ondernemen jullie act ivit eit en die zowel de vrijwilliger als de aanvrager leuk vindt om t e doen. Het gaat
nadrukkelijk niet om hulpverlening, gelijkwaardigheid is belangrijk in het cont act . Voordat je aan de slag
gaat , volg je eerst een cursus.
Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Je st aat st evig in je schoenen, bent geduldig en hebt een open houding naar mensen die een beet je
'anders' zijn.
Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Voldoening om iet s voor een ander t e bet ekenen, verrijking van je leven omdat je meer kant en van mensen
gaat zien.
Biedt de organisatie scholing aan?
Basiscursus vrijwilligers maat jesproject en en specialisat ie doelgroep psychiat rie.
Vacature
Organisatie
Doelgroep
Volwassenen met een psychische beperking Sector
Activiteit
Buddy/maatje
Aantal vrijwilligers
> 50
Rolstoeltoegankelijk
ja
Aantal beroepskrachten
1-5
Werkdagen
Door de week, In het weekend
Vrijwilligersovereenkomst ja
Dagdeel
Overdag, 's Avonds, in overleg
Verzekering
WA/Ongevallen
Korte klus
nee
Reiskostenvergoeding
ja
Proeftijd
nee
Vrijwilligersvergoeding
ja
Psychisch beperkt
VOG gevraagd
ja
Onkostenvergoeding
nee
Geschikt voor anderstalige nee
Doelstelling organisatie
Maatjesproject voor mensen met een psychiatrische achtergrond, die daardoor in een isolement verkeren.
Wijk
Diverse wijken
Vacaturenummer
10530
Contactgegevens
Vriendendienst Op St ap
Kazerneplein 2
6822 ET Arnhem
www.maat jesregioarnhem.nl
Manja De Bekker-Wielart
026 3272266
maat [email protected]
Download