Typisch vwo - ORS Lek en Linge

advertisement
Welkom
Atheneum op Lek en Linge
Corine van den Boer, teamleider onderbouw
Arina van Bruggen, teamleider bovenbouw
Locatie Multatulilaan
2 tot en met 6 vwo: voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs
– atheneum
– gymnasium
– tweetalig atheneum/gymnasium
determinatie na groep 8, na klas 1,
deels na klas 2
Typisch vwo
Voorbereiding op
wetenschappelijk onderwijs:
het ontwikkelen van een
onderzoekende en open
houding
Opbouw naar zelfstandig leren
en zelfverantwoordelijke
houding
Naast kennis vergaren, ook
inzicht opdoen, verklaren,
uitleggen, verbanden leggen
Op weg naar zelfstandigheid
steeds complexere opdrachten en prestaties
drie Lek en Linge dagen
brugklas en klas 2
– projecturen
klas 3
– projectdagen
– muziekklas
– scienceklas
Klas 4
– praktische opdrachten
– profielweek
klas 5
– meerdaagse werkweken
klas 6
– profielwerkstuk, de meesterproef (muziektheater, webkrantredactie)
Mentoraat
Persoonlijke begeleider van uw kind bij
schoolzaken en sociaal emotionele zaken
Mentor is eerste contactpersoon van de school
met de ouders
– In onderbouw: klassenmentor
– In bovenbouw: groepsmentor
Mentorlessen tot en met klas 6 vwo
Klassenactiviteiten (picknick, klassenavond,
sinterklaas/kerst)
Mentoraat
Mentor heeft contact met en verwijst naar:
Dyslexiecoördinator
Faalangstreductie-training
Training sociale vaardigheden
Zorgcoördinator
Counselor
Orthopedagoog
Teamleider
Mentoraat
Accent op:
Klas 2: studievaardigheden, sociale
vaardigheden
Klas 3: profielkeuze
Klas 4: studievaardigheden
Klas 5: start LOB
Klas 6: voorbereiden examen
Derde klas profielkeuze
Mentorlessen
Beroepskeuze dossier
Proeflesjes nieuwe vakken
Beroepen Interesse Test
Decanen info avond
(door leerlingen)
Beroepenmarkt
Vakadviezen
Profielkeuzeformulier
Vakkenpakket
verplicht voor elke leerling: Nederlands, Engels,
Frans of Duits, wiskunde, anw, maatschappijleer, gym,
ckv
profielen:
cultuur en maatschappij
economie en maatschappij
natuur en techniek
natuur en gezondheid
keuzevak
Maatschappijprofielen
Cultuurprofiel (CM) verplicht: kunstvak, wiskundeC, geschiedenis,
aardrijkskunde of economie
Economieprofiel (EM)verplicht: economie, wiskundeA, geschiedenis,
aardrijkskunde of management&organisatie
Keuzemogelijkheden: Frans, Duits of Spaans, management &
organisatie, economie, aardrijkskunde, drama, muziek, beeldende
vormgeving, kunst algemeen, biologie
Profielweek: het beste idee van Culemborg
Cultuurprofielschool
exposities, atelier, musical,
theatervoorstellingen, schrijfclub,
culturele avonden, schoolorkest
Natuurprofielen
Gezondheidsprofiel (NG) verplicht: biologie, wiskundeA,
scheikunde, natuurkunde of aardrijkskunde
Techniekprofiel (NT) verplicht: natuurkunde, wiskundeB,
scheikunde, informatica of wiskundeD
Keuzemogelijkheden: natuurkunde, aardrijkskunde, biologie,
informatica, wiskundeD, economie, geschiedenis, drama,
muziek, beeldende vormgeving, kunst algemeen
Universumschool; olympiades
Profielweek: wetenschapsquiz
Extra keuzemogelijkheden
tweetalig vwo met
International Baccalaureate
(tweetalig) gymnasium met
Grieks, Latijn en klassieke
culturele vorming
eindexamenvakken: Spaans,
informatica, drama, muziek,
beeldende vormgeving, wisD,
kunstgeschiedenis
Buitenlesactiviteiten
schrijfclub Pen&Paper met
literaire avond
muziektheaterproductie
(ob)/musical (bb)
buitenlandreizen vaak
gekoppeld aan goed doel
(Nicaragua, Amerika,
Mongolië, Alp d’Huez)
Veel succes
met de schoolkeuze van uw kind!
U bent van harte welkom op de Open Dag op
vrijdag 24 januari 2014
Download