PowerPoint-presentatie

advertisement
Naam
overige informatie
Open dag
Zaterdag 23 januari 2016
10:00 – 13:00 uur
Open lesmiddag
Woensdag 27 januari 2016
13:30 – 15:00 uur
Woensdag 3 februari 2016
13.30 – 15.00 uur
Opgeven digitaal via deoverstapzaanstreek.nl
Schoolklimaat
•
•
•
•
•
•
•
•
Goede sfeer tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten
Duidelijke regels
Een licht en kleurrijk gebouw
Een goede balans tussen modern en traditioneel onderwijs
Hoog opgeleid personeel; veel eerstegraders
Ruimte om te excelleren, maar ook hulplessen als het niet lukt
Maatwerk en individuele leerroutes
Veel mogelijkheden voor het ontplooien van talent
Aanbod Zaanlands Lyceum 2016 -2017
• havo/vwo brugklas
• sportklas (havo/vwo)
• atheneum
• atheneum β-plus
• gymnasium
• gymnasium β-plus
Aanbod Zaanlands Lyceum
• Na het eerste jaar gaan leerlingen naar:
- 2 havo, opstromen naar 3 atheneum is mogelijk
- 2 atheneum (β-plus)
- 2 gymnasium (β-plus)
Toelatingseisen eerste klas
Havo/ vwo brugklas
• advies basisschool havo of atheneum
Atheneum (Bètaplus)
• advies basisschool atheneum
Gymnasium, (Bètaplus)
• advies basisschool gymnasium
Sportklas (havo/vwo brugklas)
• Selectie na aanmelding, advies havo of atheneum
Gemeenschappelijke vakken eerste jaar
• Nederlands, Engels, wiskunde (kernvakkenregeling)
• Science, biologie (Science is Physics in Bètaplusklas)
• Aardrijkskunde, geschiedenis, Frans,
• Techniek, LO
• Beeldende vorming, muziek (Cultuur atheneum + gymnasium)
• Lyceumpluslessen
• Mentorles
Vakken eerste jaar per opleiding
• Gymnasium
twee uur Latijn, vier uur cultuur
• Gymnasium, β-plus
twee uur Latijn, vier uur physics
• Atheneum
vier uur cultuur
• Atheneum (β-plus)
vier uur physics
• Sportklas
acht uur LO
Eerste klas
Indeling eerste klassen (basisschool leerlingen van dezelfde groep 8)
• Mentor
• Rooster eerste klas
• Lyceumuren
• Studiehulp
• Extra begeleiding
(begeleidingsmomenten einde van de dag, huiswerkklas)
Mentor
• Eerste aanspreekpunt voor ouders;
• Onderhoudt contact met basisschool;
• Draagt zorg voor alle leerlingen van de klas;
• Organisatie van bijzondere activiteiten (waaronder werkweek)
Rooster eerste klas
Lyceumuren
Tijdens de lyceumuren kunnen leerlingen andere talenten ontwikkelen.
De keuze voor 2015 -2016 bestaat uit:
Diergedrag
Haken
Op reis met kleur en verbeelding
Sportmodules
Musical
Hout en Metaal
Discussie en presentatie
Spaans
Cambridge Engels
Extra begeleiding
• Counseling
• Faalangstbegeleiding
• Dyslexieprotocol
• Vertrouwenspersonen
• Pestprotocol
• Decaan
• Trajectgroep voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Gedurende het schooljaar
• Veiligheid op school
• Strikte verzuim- en huiswerkcontrole
• Invallessen eerste klassen
• Leerlingvolgsysteem (Magister)
Extra activiteiten
• Schoolfeesten
• Buitenschoolse activiteiten
• Excursies
• Muziek
• Jaarsluiting
• Activiteitenweek
• Musical
• Toneel
Open dag
Zaterdag 23 januari 2016
10:00 – 13:00 uur
Open lesmiddag
Woensdag 27 januari 2016
13:30 – 15:00 uur
Woensdag 3 februari 2016
13.30 – 15.00 uur (gymnasiumlessen tot 15.30 uur)
Opgeven digitaal via
deoverstapzaanstreek.nl
Download