PowerPoint-presentatie

advertisement
Voorlichting havo-vwo
Maandag 21 november 2016
Programma
19.00u – 19.30u
toelating en begeleiding
19.30u – 20.00u
Eerste vragenronde
Gelegenheid om te vertrekken
20.00u – 20.30u
Tweede vragenronde
Plaatsing
•
•
•
•
5 à 6 leerlingen per basisschool in één klas
Dorpsgenoten bij elkaar
Plaatsingsverzoeken bij de inschrijving
- één leerling bij wie wel of juist niet maar….
Eerste kennismaking vóór zomervakantie op 21 juni
• ‘s middags: leerling en mentor
• ‘s avonds: ouders en mentor
Introductie na de zomervakantie
• Maandagochtend
Hoe verloopt een schooldag
• Dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend
Lesrooster met alle vakken
• Dinsdag- en donderdagmiddag
Mentoruur
Hoe gaat het?; Wat is huiswerk?
• Woensdagmiddag
Bosspel
• Vrijdagochtend
Slagbalcompetitie
Brugklas
• Nieuwe klas
• Verschillende lokalen,
gebouwen
• Meerdere docenten
• Lesrooster
• Cijfers
• Kluisjes
• Laptop
• Grote fietsenstalling
Begeleiding brugklas
Signaleringstoetsen
• Spelling
• Begrijpend lezen
• Rekenen
• Schoolvragenlijst (SAQI)
Analyse van resultaten
• Leerlingbespreking
• Consulatie orthopedagoog
• Eventueel consultatie psycholoog
Mogelijke acties na analyse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gesprekjes met mentor
Steunles
Remedial Teaching
Faalangstreductie-training
Dyslexie-onderzoek
(wel kosten aan verbonden)
Plannen en organiseren
Extra aandacht vakdocent
Doorverwijzing naar jeugdzorg
Schoolmaatschappelijk werk
Communicatie
• Website (www.weredi.nl)
• Magister:
o Cijfers
o Afwezigheid
o Lesrooster
o Mail tussen docent en leerling
o Digitaal lesmateriaal
• Brieven per mail
zorg dat uw mailadres “up to date” is in
het ouderaccount van Magister
Laptop per leerling
• Blended learning (folio en digitaal)
• Contractovereenkomst met Eron
• Keuzemogelijkheden
o Kopen
o Kopen “in termijnen”
o Bring your own device
(onder speciale voorwaarden)
Schoolfeesten, quiz, toneel,
Internationalisering, musical,
5-landen-ontmoeting,
songfestival
Buitenschoolse activiteiten
Academie voor Sport en Cultuur
Dinsdagmiddagen 15.30 – 17.00 uur
• Sportklassen:
Hockey, golf, tennis, atletiek, golf, basketbal,
softbal, honkbal, voetbal, badminton,
wandklimmen, streetdance, fitness, judo, rugby,
squash etc.
• Cultuurklassen:
Drama, muziek, computerclub, rap, zang,
Arabisch, Chinees, “heel Were Di bakt”, etc.
Nieuwe indeling leerjaar 1
• Havo-vwo
• Atheneum
• Gymnasium
Havo-vwo brugklas
• Lessen op havo-niveau
Maatwerk:
• Anglia (versterkt Engels)
• Steunlessen begrijpend lezen
• Steunlessen spelling
• Opstroom naar atheneum 2 is mogelijk
Atheneum brugklas
• Lessen op vwo-niveau.
Maatwerk:
• Voor de betere vwo’ers Were Di-wijs
o Extra uitdaging in de vorm van project
o Extra uitdaging bij rekenen / wiskunde
• Extra uitdaging met oriëntatielessen:
o Bèta
o Versterkt Engels
o Anglia-certificaten
Vakken in brugklas hv en atheneum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mentorles
Levensbeschouwing, pilot
Tekenen
Handvaardigheid
Muziek
Nederlands
Engels
Frans
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Rekenen
Biologie
Science (natuurkunde & techniek)
Sport & bewegen
Gymnasium brugklas
• Meer vakken:
• Spaans,
• drama,
• Latijn en klassieke vorming,
• in leerjaar 3: filosofie.
• Geen rekenen
• Expansio
Expansio
• Vast dagdeel van 3 lesuren per week
• Werken aan projecten
• Museumbezoek
• Extra verdieping / herhaling
• Lezingen
Toelating
Advies basisschool is leidend
Havo-vwo
• Advies basisschool minstens havo
Atheneum
• Advies basisschool vwo
Gymnasium
• Advies basisschool vwo
Toelating zorgleerlingen
• Advies basisschool, maar ook
ondersteuningsbehoefte
• Overleg tussen ouders en Were Di
• Kunnen we het juiste onderwijs
bieden?
Aanmelding
• Aanmelding zorgleerlingen:
30 en 31 januari 16.00–18.00u en 19.00-21.00u
• Reguliere aanmelding:
6 en 7 maart 19.00-21.00u
8 maart
15.30-17.00u
Open dag
Zaterdag 28 januari
9.00 – 13.00 uur
Mini-lessen
11 en 25 januari
Inschrijven via basisschool
Vragen?
Download