GO!2020 DiRa-PE-PC 26/02/2014 - GO! onderwijs van de Vlaamse

advertisement
GO!2020
Workshop Hervorming SO
Eerste graad
Eerste niveau
 Tweede niveau
 Derde niveau
 Vierde niveau
– Viveau
Tweede en derde graad
Domeinen
Publiek net
Publiek net: STAVAZA
 Opvolging Adviescommissie van Vlaamse Regering
 Juridische werkgroep gestart: analyse BDGO en concept voor
nieuwe bestuursvorm
 Projectgroep netoverstijgende samenwerking à overnames ad
hoc loopt, op termijn heroriëntering ifv structurele
samenwerking
Bestuurlijke schaalvergroting
Situering
 Conceptnota – mei 2013
 Ontwerp decreet – oktober 2013
 Infosessie oktober 2013
• Gezamenlijk aanpakken
• Overkoepelende projectgroep
 Start project
februari 2014
Projectaanpak
Beslissingen stuurgroep
 2 werkgroepen:
Werkgroep ‘organisatie en personeel’
• Missie, visie en kerntaken
• Structuur, organisatie, omkadering
• Werkgroep analyses en simulaties
• Criteria/principes voor hertekening
• Voorstellen nog uit te diepen
•
 Resultaten samenleggen in stuurgroep
Vervolgafspraken
• Mei- juni : uitvoering door werkgroepen
• Eind juni : terugkoppeling naar Stuurgroep
• Begin juli: status en voorstel aanpak Raad
• September: informatiesessie Raden van bestuur
Communicatie
Slotfeest 25jaar GO!

“Merci” aan de leerkracht

10 oktober 2014

Tour & Taxis Brussel

14.00u – 18.00u
 Gastsprekers
 Workshops
 Educatieve beurs

18.00u – 22.00u
 Muzikale afsluiter
 DJ-set
Slotfeest 25 jaar GO!
 Eerste uitnodiging
(“Save the date”) naar alle
GO! medewerkers begin mei
 Inschrijven mogelijk vanaf juni
 Max. capaciteit: 4000 bezoekers
 Namiddagprogramma kan
worden beschouwd als
pedagogische studiedag
Slotfeest 25 jaar GO!: Sponsoring en beurs
Heb jij persoonlijke contacten met bedrijven of
organisaties die bereid zouden zijn om te sponsoren of
een stand willen plaatsen op de onderwijsbeurs?
Laat dit weten aan: [email protected]
Download