Montiplanner begin - Montessori College Twente

advertisement
Welkom op het Montessori College Twente
Montessorischolen in Nederland
Onze school
De onderwijsorganisatie in klas 1 en 2
TTO klas
Engels
Geschiedenis
Wiskunde
N&T
Lo
Aardrijkskunde
Muziek
Biologie
English
History
Mathematics
Science
PE
Geography
Music
Biology
Unit A en Unit B
leerjaar 2
leerjaar 1
mavo/ havo
mavo/ havo
havo / atheneum
havo / atheneum
TTO atheneum
TTO atheneum
TTO havo/ath
TTO havo/ath
De onderwijsorganisatie in klas 1 en 2
TTO Atheneum klas
Meer dan de helft van de vakken
aangeboden in het Engels
Leerlingen met een advies Atheneum of Gymnasium
Lesstof op niveau Atheneum
Cijfers op één niveau
Na twee jaar vervolgadvies
Unit A en Unit B
leerjaar 2
leerjaar 1
mavo/ havo
mavo/ havo
havo / atheneum
havo / atheneum
TTO atheneum
TTO atheneum
TTO havo/ath
TTO havo/ath
De onderwijspraktijk
4 Periodes van 9 weken
Keuzewerktijden
Voor elke periode staat het programma vast
Na elke periode volgt een rapportage
We werken met Werkwijzers en een Montiplanner
De onderwijspraktijk
Werkwijzers
v
v
7-9-10 P..Vries
De onderwijspraktijk
Goed begin !
Montiplanner
9
8,5
Mentoraat
Introductie (dagen) in de eerste weken
Mentorlessen voor studievaardigheden, “leren leren”
Mentorlessen voor sociale vaardigheden
Goede klassensfeer opbouwen
Het jaar afsluiten met een schoolreis waarvoor het voorbereidende
werk in de mentorlessen plaats vindt
Reflectie gesprekken aan de hand van de Monti-Planner
Kunst, Cultuur, Montivoices, Musical
Schoolreizen in de jaarlagen 1, 3 en 5
Sport
Feesten
Download