Muziek als examenvak

advertisement
Muziek als examenvak
in de Sprintopleiding
Cursus 2013 – 2014
Havo en Atheneum
Algemeen
Bij de Sprintopleiding van het Werkmancollege is het mogelijk om het vak
muziek in het pakket op te nemen. Voor cursisten met het profiel Cultuur
en Maatschappij (C+M) is een keuze uit de vakken filosofie, tekenen of
muziek verplicht. Cursisten met een ander profiel kunnen muziek in het
vrije deel opnemen. Muziek is daarmee een vak als alle andere: geen
vrijblijvend 'pretvak', maar een vak dat eisen stelt en volwa ardig meetelt in
het geheel van een eindexamenprogramma. Net als bij tekenen en filosofie
sluit je muziek af met een schoolexamen en een centraal (Cito)examen.
Er zijn twee groepen:
 een examengroep Atheneum
 een examengroep Havo..
Elke groep heeft het grootste deel van het jaar vier eigen lesuren. Een
deel daarvan is een gemeenschappelijk lesblok voor beide groepen waarin
één- en meerstemmige liederen worden gezongen en waarin veel wordt
gewerkt aan gehoortraining en muziektheorie. De nadruk ligt bij het zingen
op songs uit de pop- en jazzmuziek, maar we studeren zo nu en dan ook
klassiek repertoire.
Wat houdt het vak allemaal in?
Wie voor het vak muziek kiest, kiest voor een brede opleiding waarin
hoofdzakelijk vijf onderdelen aan bod komen:
1. kennis van de muziektheorie; toonladders, intervallen, akkoordenleer,
akkoordenschema’s, vormleer, analyse, enzovoort;
2. praktisch musiceren: het zelf uitvoeren van vocale en instrumentale
muziek uit diverse periodes en stijlen. De nadruk ligt bij dit onderdeel
op vocale muziek;
3. kennis van de muziekgeschiedenis; van het Gregoriaans in de
Middeleeuwen tot aan de hedendaagse pop- en jazzmuziek;
4. training van de luistervaardigheid;
5. het op het gehoor of met behulp van een partituur leren analyseren van
muzikale processen, vormschema's, instrumentaties, etcetera.
Het mogelijk om via computerprogramma's, CD's en andere materialen bepaalde
vaardigheden te oefenen in eigen tijd en tempo. Wie bijvoorbeeld wèl noten kan
lezen in de g-sleutel, maar niet in de f-sleutel (absoluut noodzakelijk om dat te
kunnen!), kan deze kennis op eenvoudige wijze bijwerken. Dit kan je ook al in de
vakantieperiode doen, voorafgaand aan de start van het schooljaar.
Toelatingseisen Havo
In principe kan iedereen zonder muzikale ervaring of voor kennis van het
muziekschrift toegelaten worden tot het examenjaar Havo -sprint. Formele
toelatingsregels zijn er niet. Wèl is de kans op succes groter als je
 al enige kennis van het notenschrift hebt
 ooit eens gezongen hebt in een schoolkoor, kerkkoor, kinderkoor,
o.i.d., of een instrument bespeelt
 beschikt over normale en gezonde oren; de gangbare instrumenten uit
de klassieke en lichte muziek op het gehoor kunt onderscheiden
 niet bang bent om te zingen - heel veel muziek zal zingend worden
eigengemaakt en ingestudeerd. Ook zullen toetsen worden afgenomen
over de songs die in de les zijn ingestudeerd.
Toelatingseisen Atheneum
Wie muziek wil kiezen als examenvak in de Atheneum-sprint moet globaal
de volgende voorkennis meebrengen:
 Je bezit basisvaardigheid op een instrument - dit mag elk instrument
zijn, dus piano, viool, basgitaar, saxofoon, stem, blokfluit, enz.
 Je kunt noten lezen in de g-sleutel; eenvoudige maatsoorten als 3/4,
4/4-maat begrijpen en onderscheiden; je bent bekend met majeur- en
mineurtoonladders t/m. twee kruisen en mollen - kortom: je beheerst
de elementaire muziektheorie.
 Je beschikt over normale en gezonde oren; je kunt de gangbare
instrumenten uit de klassieke en lichte muziek op het gehoor
onderscheiden.
Als je twijfelt of je voorkennis toereikend is, dan kun je een afspraak met
mij maken om dit te bespreken.
In de periode tussen je inschrijving en de start van het schooljaar kun je
heel goed wat ‘achterstallige’ notenkennis bijspijkeren. Suggesties
daarvoor krijg je bij de inschrijving uitgereikt.
Verschil tussen Havo en Atheneum
Het ‘meerwerk’ voor de Atheneum leerlingen omvat globaal
het volgende:

diepgaande kennis van de muziekgeschiedenis – meer termen en
begrippen en meer aandacht voor stijlkennis

werken vanuit het notenbeeld – ook partituren voor koor of orkest

uitgebreidere kennis van de muziektheorie
Tenslotte
Wie kiest voor het vak muziek moet rekenen op de belasting zoals bij elk
ander examenvak. De eisen zijn pittig en het werktempo is hoog. Gelukkig
blijkt jaarlijks weer dat het grootste deel van de cursisten erin slaagt om
ook voor het vak muziek te slagen. Veel cursisten vinden het heel plezierig
dat ze hun hobby 'te gelde kunnen maken' - niet alleen voor een cijfer,
maar ook voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Muziek is het leukste vak!
Wilfred Reneman.
Telefoon school: 050 - 5471154
Privé: 050 - 3133519.
[email protected]
Aan de intake – collega’s
Willen jullie bij de gesprekken uitdrukkelijk wijzen op mijn vak?
Een beetje extra reclame kan geen kwaad. Onwetendheid is de
voetangel van de 21 e eeuw, of zoiets.
Er is een uitgebreide informatiefolder over de vakken muziek,
tekenen en filosofie. Lees deze zelf door en geef ze de leerlingen in
handen.
Inschrijving Havo: kan feitelijk zonder voorkennis. Wordt een zware
dobber, maar is in principe mogelijk.
Inschrijving ATHENEUM: altijd eerst met mij contact laten
opnemen! Kan telefonisch of per meel. Ik ben erg laagdrempelig en
toegankelijk, en bijna altijd goedgehumeurd, dus stuur ze gerust
door.
Ook zijn er suggesties voor mijn vak om in de periode tussen
inschrijving en de start van het schooljaar al vooruit te werken. Dit
graag ook meegeven!
Collegiale groet,
Wilfred.
Download