Voorlichtingsmateriaal Wiskunde D

advertisement
Voorlichtingsmateriaal Wiskunde D
voor leerlingen van 4VWO en 3Havo van het Elzendaalcollege
Wat is het?
Wiskunde D is een nieuw wiskundevak in de tweede fase van havo en vwo.
Het is een profielkeuzevak in het profiel Natuur en Techniek. Je kunt het
alleen kiezen als je ook Wiskunde B in je pakket hebt. Het vak wordt
afgesloten met een schoolexamencijfer, er is dus geen centraal eindexamen
voor.
Voor wie is het?
Wiskunde D is bedoeld voor leerlingen die wiskunde leuk vinden en voor
leerlingen die een technische of bètastudie willen gaan doen. Het is een
misverstand dat wiskunde D veel moeilijker is dan wiskunde B. Een leerling
die een positief advies heeft om wiskunde B te gaan doen, zou in principe
ook een voldoende voor wiskunde D moeten kunnen halen.
Waar gaat het over?
Bij wiskunde D behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:
Statistiek en kansrekening: In de oude tweede fase zaten deze onderwerpen
nog in wiskunde B1 en B12, maar nu alleen nog maar in wiskunde A en C.
Meetkunde: Een aantal jaren geleden werd dit onderwerp bij wiskunde B
behandeld, maar de laatste jaren niet meer. Het is een onderwerp met veel
toepassingen in technische studies als bouwkunde.
Wiskunde in Wetenschap (vwo) en Wiskunde in technologie (havo): Aan de
hand van lesmateriaal dat in samenspraak met de universiteiten en
hogescholen tot stand is gekomen bekijken we hoe wiskunde word toegepast
in wetenschap en technologie. Op het vwo zullen we ons bezighouden met
het onderwerp astrofysica. We gaan daarvoor een aantal keer naar de
Radboud Universiteit in Nijmegen voor gastcolleges en practica. Op de havo
moet dit onderwerp nog vorm gaan krijgen, dus daar kunnen we nog niet
zoveel over zeggen.
Wil je meer weten?
Wil je nog iets meer weten over het vak? Ga naar de site www.wiskunded.nl
en klik op ‘informatie voor leerlingen’.
Wil je meer weten over het vak hier op school? Ga dan op zoek naar meneer
van Haren (HN) of mevrouw Campschroer (CA). Dat zijn de docenten die
wiskunde D geven, zij kunnen je antwoord geven op je vragen.
Download