Document

advertisement
Voorlichtingsavond havo/vwo 3
Mechteld van Oldenbeek
Charlotte Custers
Keuzes maken – een moeilijke kwestie
voor elke puber
De weg naar het examen
 Havo: vaklessen en studiezaaluren
 Vwo: Meer vaklessen (t.o.v. huidige
lessentabel) in het primaire vakkenpakket –
minder kwt (onder voorbehoud)
 Meer lestijd voor alle leerlingen
Kwt = keuzewerktijd (zelfstandig werken)
Wat is er anders in de tweede
fase?




Vaklessen / studiezaaluren
Meer les in clusters (minder stamklassen)
(Nieuwe) vakken (bv Spaans, M&O)
Persoonlijk mentoraat
Het keuzeproces
 Wat is een verstandige keuze?
 Adviezen 2e rapport
 Overgangsnormen
 Vervolgonderwijs
 Kunnen versus willen
 Tijdpad
 De knoop doorhakken
Profielkeuze
CM
EM
NG
Gemeenschappelijk deel
Profiel(keuze)deel
Keuze-examenvak
Vrije Vogel Vak
NT
Keuzetraject: Wat is er gebeurd?
 Hit-lijst (Hoge Interesse Test)
 Schooltraject
 Proefprofiel kiezen
 Vakkencarrousel
Profielen, goed bekeken
•Cultuur & Maatschappij
•Economie en Maatschappij
•Natuur en Gezondheid
•Natuur en Techniek
Kijken naar beroepen
CM
Rechten
Communicatie
Docent
Journalistiek
Toerisme
Kunst Beeldende Vormgeving
Cultuur &
Maatschappij
Profielvakken
· geschiedenis,
wiskunde C(vwo)/A
· 1 mvt
· aardrijkskunde
· kbv óf een 2e mvt óf mu
Kijken naar beroepen
EM
Rechten
Communicatie
Hotel Management
MKB en Retail
Bedrijfskundige ICT
Accountancy
Profielvakken
Economie &
Maatschappij
wiskunde A óf B
· economie
•geschiedenis
• AK óf M&O
Kijken naar beroepen
Verlos- & Verpleegkunde
Dier-management
NG
Land- en Tuinbouw
Milieukunde
Laboratoriumonderzoek
Natuur &
Gezondheid
Profielvakken
· wiskunde A
· biologie
· scheikunde
· aardrijkskunde
Kijken naar beroepen
Wis-, Natuur-, Scheikundige
Civiele Techniek
Electrotechniek
(Werktuig) bouwkundige
Natuur &
Techniek
Maritiem Officier
Profielvakken
•wiskunde B
•natuurkunde
•scheikunde
•Biologie
•NLT (alleen vwo)
NT
Restricties Vrije Vogel Vak (vvv)
onder voorbehoud







Havo 7.0 gemiddeld
VWO 7.5 gemiddeld
Geen BSM of NLT
Natuurkunde alleen met Wiskunde B
Motivatiebrief met verzoek
Het vvv blijft altijd een vvv.
Het vvv wordt niet meegeroosterd.
Overstap havo 5->vwo-5:
 Kies een extra moderne vreemde taal als
vrije vogel vak.
 Frans, Duits of Spaans.
Tijdpad





Tijdens decaanlessen voorlopige keuze profielen
20/21 januari praktische profieloriëntatie
4 februari studiekeuze voorlichting
4 maart: uitreiking tweede rapport met adviezen
2 april: definitieve profielkeuze
Tweede deel van de avond
 Informatie over de vakken
Lokalenrooster: zie borden
 Uitreiken profielkeuzeformulier
(status onder voorbehoud)
Voor specifieke vragen:
Vraag naar of mail mevr. Van Oldenbeek of mevr. Custers.
[email protected] of [email protected]
Lokalen indeling
Aardrijkskunde B123
Wiskunde
B121
M&O
B009
Kunst beeldend B001
BSM
B019
Muziek
B017
Spaans
B217
Oude talen (vwo)
NT-profiel (vwo)
Economie (vwo)
B212
B114
B112
Natuurkunde (havo) B114
Economie (havo) B111
BSM = beweging, sport en maatschappij
M&O = management en organisatie
NT-profiel = Natuur en Techniek - profiel
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards