Eindexamen 2013: Bekendmaking N-termen havo/vwo en economie

advertisement
Officiële mededeling
Eindexamen 2013: Bekendmaking N-termen havo/vwo en
economie GL/TL
14SE00
sg Sint Nicolaaslyceum
Beethovenplein 2
1077 WM Amsterdam
Kenmerk EINDEXAMEN/2013/Bekendmaking N-termen
havo/vwo en economie GL/TL
T.a.v. de directeuren en examensecretarissen van alle scholen
Geachte mevrouw, mijnheer,
Naar aanleiding van de diefstal van diverse centrale examens heeft de
staatssecretaris aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de norm van
het centrale examen economie GL/TL gelijktijdig bekend gemaakt
wordt met de N-termen voor het havo en vwo.
N-termen havo en vwo en economie GL/TL
De N-termen voor het havo en vwo worden volgens schema bekend
gemaakt op donderdag 13 juni om 8.00 uur. De N-term voor
economie GL/TL wordt eveneens op dit tijdstip gepubliceerd.
Tweede tijdvak
Het tweede tijdvak gaat door volgens het rooster dat in de
Maartmededeling bekend gemaakt is.
Wij betreuren het ongemak dat door de diefstal voor de scholen en de
kandidaten is ontstaan.
Drs. H.W. Laan
voorzitter College voor Examens
Uw gegevens
Als e-mailadres wordt het adres gebruikt dat uw school heeft opgegeven bij DUO. U kunt uw
gegevens controleren op de volgende pagina. U treft daar tevens eerder aan u verzonden
berichten aan.
Uw persoonlijke pagina
Over deze verzending
Deze verzending is uitgevoerd door de redactie van Examenblad.nl in opdracht van het
College voor Examens (CvE).
Examenblad.nl
Examenblad.nl is de officiële website over de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Via
deze site blijft u het hele jaar door op de hoogte van mededelingen en regelgeving rond de
eindexamens.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards