Onderwijs systeem HAVO/VWO - startprofieljelmermollinga10

advertisement
ONDERWIJS
SYSTEEM
HAVO/VWO
Marianne de Jong, Jelmer Mollinga, Paulien
Nuiver, Mirjan van der Meer, Sieuwke Jacobsen
INHOUD
Filmpje als aandachtstrekker
 Ervaringen met HAVO/VWO
 Algemene informatie HAVO en VWO
 Actuele ontwikkelingen
 Schoolbezoek
 Groningen vs Friesland
 Samenvatting
 Loesje uitsmijter

FILMPJE HAVO/VWO

http://www.youtube.com/watch?v=jueqCU5IPXU
&feature=related
WAT ZIJN JULLIE ERVARINGEN MET
HAVO/VWO?
ALGEMENE INFORMATIE
HAVO
Onderbouw HAVO
- Algemene vakken


-
Bovenbouw HAVO
Tweede Fase
Profiel
ALGEMENE INFORMATIE HAVO:
PROFIELDEEL MET DE VERPLICHTE VAKKEN
ALGEMENE INFORMATIE HAVO:
-PROFIELEN IN DE TWEEDE FASE

Cultuur en maatschappij: niet meer het meest populair bij meisjes in
havo 4.
ALGEMENE INFORMATIE
HAVO:
Technasium & Montessor
Combinatie Cijfers
ALGEMENE INFORMATIE
VWO

Onderbouw

Bovenbouw
ALGEMENE INFORMATIE VWO
-PROFIELVAKKEN




Cultuur & Maatschappij

Wiskunde C, A of B

Geschiedenis

1 maatschappelijk vak: Aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen of Economie.

1 cultuurvak: Kunstvak,Filosofie of taal.
Economie & Maatschappij

Wiskunde A of B

Economie

Geschiedenis

1 vak: Aardrijkskunde, informatica, maatschappijwetenschappen, Management &
organisatie of moderne vreemde taal
Natuur & Gezondheid

Wiskunde A of B

Scheikunde

Biologie

1 vak: Natuur leven en technologie, natuurkunde of aardrijkskunde
Natuur & Techniek

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

1 vak: Natuur leven en technologie, biologie, wiskunde D, informatica
ALGEMENE INFORMATIE VWO
-PROFIELKEUZE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
HAVO
VWO
ALGEMENE INFORMATIE VWO
-VERPLICHTE VAKKEN EN KEUZEVAKKEN
















Verplichte vakken: Nederlands, Engels, CKV, Algemene
natuurwetenschappen,
Een tweede vreemde taal, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding.
Keuzevakken
Arabisch*
Biologie
Economie
Informatica*
Grieks*
Hebreeuws*
Latijn*
Onderzoek & Ontwerpen*
Russisch*
Spaans*
Papiaments*
Management & Organisatie*
Geschiedenis
Filosofie*
Muziek en Tekenen/Handvaardigheid *
Bewegen, Sport en Maatschappij 2 *
* = afhankelijk van de school
ACTUELE ONTWIKKELING


http://nos.nl/artikel/185083-aantal-havovwoleerlingen-groeit.html
http://weblogs.nos.nl/binnenlandredactie/2010/09/15/uwervaringen-met-havovwo/
QOUTES

Gedachten van docenten over ouders:
“Ik moet de verwachtingen van ouders bijstellen”
“Ik zie wel dat ouders, in vergelijking met tien jaar geleden, eruit willen halen
wat erin zit en soms nog wat meer.”
“Aan de ene kant wordt een basisschool meer gedwongen uit het kind halen
wat er in zit. Aan de andere kant willen ouders dat hun kind beter presteren.”
“Wanneer hun kind niet goed presteert, zien zij dit als persoonlijk falen.”
"De eisen die worden gesteld om toegelaten te worden bij havo/vwo zijn
versoepeld.”
"Ik merk dat er een zeer negatief beeld bestaat van het vmbo: asociaal, tuig,
slechte scholen, je leert er alleen koken. Als ik het vmbo-advies geef, krijg ik
vaak te horen: "Ik ben zelf ook naar de technische geweest, maar 'mijn jongen
kan meer". Of: "koken leer ik haar zelf wel."
"Door computer en internet is het lezen en mede daardoor het spellen enorm
achteruit gegaan, dat zien we wel terug in de toetsresultaten. "
DE SCHOOLBEZOEKEN
DOORSTROOM HAVO
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
Nederland
40.0
Groningen
30.0
Friesland
20.0
10.0
0.0
Door in VO
Naar MBO
Naar HBO
Uit
onderwijs
DOORSTROOM VWO
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
Nederland
30.0
Groningen
Friesland
20.0
10.0
0.0
Naar MBO
Naar HBO
Naar WO
Uit onderwijs
GRONINGEN VS FRIESLAND
SAMENVATTING
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards