Nederlands afstandsonderwijs in Spanje

advertisement
Nederlands afstandsonderwijs in Spanje
Wat doet de Wereldschool?
• De WS biedt wereldwijd Nederlandstalig onderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen.
• Peuterpakketten
• Basisonderwijs groep 1 t/m 8 alle vakken of een keuze daaruit (bijv. Nederlands en lezen)
• Voortgezet onderwijs onderbouw vmbo-th, havo en vwo
• Voortgezet onderwijs bovenbouw Nederlands havo, vwo en IB
• Nederlands als tweede taal (NT2) in het basisonderwijs
• Nederlands voor emigrantenkinderen
• Voorbereidende talencursus Ga op stap met Spaans (ook voor Engels, Frans en Duits)
De werkwijze van de Wereldschool
• De WS verzorgt afstandsonderwijs.
• In het BO geeft de ouder les aan het kind, begeleid door een docent op afstand.
• In het VO studeert een kind zelfstandig, begeleid door vakdocenten op afstand.
• De communicatie verloopt via een webbased leerlingvolgsysteem (LLVS).
• In het LLVS worden ook de resultaten opgeslagen.
Afwegingen om het Nederlands te blijven doen
• Een deel van de geëmigreerden keert na verloop van tijd terug. Taalachterstand maakt het voor
kinderen moeilijk aansluiting te vinden op school.
• Kinderen willen contact blijven houden met familie en vrienden. Vooral jonge kinderen raken het
Nederlands snel kwijt.
• Kinderen willen vaak in hun geboorteland een beroepsopleiding of stage volgen of er zelfs weer
gaan wonen.
• Meertaligheid geeft een meerwaarde op de arbeidsmarkt.
Overgang van het Nederlandse onderwijs naar het nieuwe systeem
Situatie 1: Kind beheerst de taal van het nieuwe land
• Zo snel mogelijk naar school.
• Na acclimatisatiefase beginnen met Nederlands.
• Niet tegelijkertijd leren lezen en schrijven in twee talen!
Situatie 2: Kind beheerst de nieuwe taal niet of nauwelijks
• Overweeg het eerste jaar het volledig onderwijs via de WS te doen.
• Zorg dat in dat jaar het kind intensief de nieuwe taal leert.
• Leg vast contacten met de school, stimuleer contacten met andere kinderen en deelname aan
groepsactiviteiten (teamsporten, hobbyclubs, etc).
• Heeft de school een apart programma voor buitenlandse kinderen, dan volgens situatie 1.
• NB: Monitor altijd het emotionele gedrag van uw kind. Ook voor een kind kan de psychische
belasting te groot zijn!
Voorbereiding op emigratie
• Het doe- en werkboek Op Reis naar Anderland
Nederlands basisonderwijs versus Emigrantenpakket
Nederlands BO
Emigrantenpakket
Volgt kerndoelen BO
Flexibel aan te wenden
Zeer uitgebreid pakket
Beperkt in materialen
Intensieve begeleiding
Grotendeels zelfstandig werken (wel hulp indien nodig)
Groep 1 t/m 8
Tot ca. 10 jaar
Kosten groep 1 en 2 € 430
Kost € 285
Kosten groep 3 t/m 8 € 1.020
Vragen
?
?
?
?
Dank voor uw aandacht!
Download