PowerPoint-presentatie

advertisement
Waar gaat het over?
Eind september 2015 kwamen de
staats- en regeringsleiders samen
in New York voor de jaarlijkse top
van de Verenigde Naties.
Daar werden de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen voorgesteld.
Dat zijn de opvolgers van de
Millenniumdoelstellingen
die tot 2015 liepen.
Eén er van komt uit de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:
Iedereen heeft recht op onderwijs
De cijfers
61 miljoen kinderen hebben nog steeds
geen toegang tot basisonderwijs.
60 miljoen kinderen (12-14 jaar) starten
niet in het lager secundair onderwijs.
Daarbij komen nog eens 142 miljoen jongeren
die geen hoger secundair onderwijs volgen.
Cijfers 2016 van het UNESCO Institute for Statistics (UIS)
Mogelijke oorzaken?
Oorlog en conflict in de regio
De noodzaak om te werken om wat geld te verdienen
Het gebrek aan geld om schoolmateriaal te betalen
De lange afstand tussen huis en school
De discriminatie van meisjes
De problematiek van kinderen op de vlucht ...
Nog cijfers
250 miljoen kinderen kunnen
niet lezen, niet schrijven of niet tellen.
Nochtans heeft de helft van hen
4 jaar les gevolgd in het basisonderwijs.
Mogelijke oorzaken?
De moeilijke omstandigheden waarin leerkrachten
moeten werken.
Vaak zijn de klassen overbevolkt
door een tekort aan leerkrachten en infrastructuur.
Er is weinig of geen schoolmateriaal…
We luiden samen
met heel wat andere scholen
de alarmbel
en vragen onze politici…
Politici !
Houd uw belofte en blijf investeren
in ontwikkelingssamenwerking
met extra aandacht voor onderwijs.
Blijf professionele vormingen ondersteunen in het Zuiden.
Werk op internationaal vlak mee
aan de uitwerking van de nieuwe wereldwijde
Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
Sustainable development
begins with education
Korte video van 2min in het Engels
over het belang van onderwijs voor duurzame ontwikkeling.
https://youtu.be/3OdP7bYe5wk
Download