Een probleem is een maatschappelijk probleem

advertisement
 Een probleem is een maatschappelijk probleem wanneer er
sprake is van:
1. een grote groep mensen die met het probleem worden
geconfronteerd,
2. deze groep mensen heeft last van het probleem,
3. deze groep mensen kunnen het probleem niet zelf oplossen,
4. alleen de overheid kan dit probleem oplossen,
5. het probleem is complex omdat het raakvlakken heeft met
andere onderwerpen,
6. het probleem kan op verschillende manieren worden
geïnterpreteerd en dus bestaan er ook verschillende
oplossingen voor het probleem.
7. het probleem warme belangstelling geniet van de media.
voorbeelden: lange wachtlijsten in ziekenhuizen, werkloosheid,
overlast en onveiligheid in de steden, normloosheid in openbare
ruimte.
 Een maatschappelijk probleem is niet automatisch ook een
politiek probleem ! Pas als politici dit probleem zo belangrijk
vinden dat ze het ‘op de politieke agenda zetten’ is het een
politiek probleem geworden.
voorbeelden: internationale recessie, klimaatcrisis, terrorisme,
zwaarlijvigheid en integratie van allochtonen.
Download