11 redenen om te steunen

advertisement
Wat is de meerwaarde van 11.11.11?
11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Concreet betekent dit dat de meeste
ontwikkelingsorganisaties lid zijn van 11.11.11.
Door onderling overleg te stimuleren en waardevolle initiatieven ook financieel te steunen, zorgt
11.11.11 ervoor dat de organisaties hun activiteiten beter op elkaar afstemmen. Zo hebben ze meer
effect. De laatste jaren treden de ontwikkelingsorganisaties uitdrukkelijk samen naar buiten om bij de
politici meer gewicht in de schaal te leggen, ten voordele van de mensen in het Zuiden.
11 goede redenen
om 11.11.11 te steunen
1. 11.11.11 pakt onrecht en uitbuiting aan.
Met uw bijdrage steunt 11.11.11 initiatieven van bevolkingsgroepen die door anderen worden
uitgesloten: kastelozen en vrouwen in India, boeren zonder grond in Brazilië en de Filipijnen,
indiaanse gemeenschappen in Peru en Bolivia.
2. 11.11.11 werkt aan blijvende verbeteringen.
11.11.11 steunt enkel projecten die problemen bij de wortel aanpakken. Ze zijn zelden mediageniek,
maar door de grondige analyse vooraf en een geleidelijke opbouw zijn de resultaten duurzaam.
3. 11.11.11 denkt mee met de mensen ter plaatse.
Het initiatief komt van de mensen ter plaatse. Zij leveren een bijdrage in geld of in natura. Zulke
projecten halen op de lange duur een veel beter resultaat dan in Europa bedachte oplossingen.
4. 11.11.11 heeft speciale aandacht voor vrouwen, mensenrechten en milieu.
Vrouwen spelen overal ter wereld een sleutelrol: zij voeden de kinderen op, doen het huishouden en
hebben dikwijls een belangrijke economische rol. Respect voor de basisrechten van ieder mens is
essentieel voor echte ontwikkeling. En wie het milieu vernietigt, vernietigt zijn toekomst.
5. 11.11.11 stimuleert samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties.
De impact van de acties verhoogt sterk door overleg en samenwerking. Daarom maakt 11.11.11 er
een bijzonder aandachtspunt van: zowel hier als in het Zuiden.
6. 11.11.11 zit de politici achter de veren.
De wereldorde van vandaag dient enkel het kortetermijnbelang van wie nu rijk en machtig is. De
multinationale bedrijven regeren de wereldeconomie. De politici hebben de controle erover verloren.
Ondertussen stevent de wereld af op enorme sociale en ecologische catastrofes. Politici moeten
opnieuw hun verantwoordelijkheid opnemen en regelgevend optreden. Daaraan werkt 11.11.11 met
vorming, studie- en lobbywerk.
7. 11.11.11 is en blijft onafhankelijk.
11.11.11 heeft geen politieke bindingen en geen grote sponsors. Enkel daardoor heeft 11.11.11
voldoende moreel gezag om wantoestanden aan te klagen en politieke druk uit te oefenen. Daarom is
uw financiële steun broodnodig.
8. 25.000 vrijwilligers staan achter 11.11.11.
11.11.11 is de grootste straatactie voor de Derde Wereld. In elke gemeente is er een comité van
vrijwilligers. Er is een intense samenwerking met o.a. KVLV en KAV, Chiro en de scouts, Oxfam
Wereldwinkels, enz.
9. Uw geld komt terecht
Naast de officiële instanties, controleren ook de deelnemende organisaties de inkomsten en uitgaven
van 11.11.11. Ook de gemeentelijke vrijwilligers-comités volgen wat er met het geld gebeurt. Nergens
wordt er grondiger gecontroleerd.
10. Uw bijdrage is hard nodig om de talloze initiatieven die we onze steun waar vinden te helpen
financieren. Uw gift rendeert maximaal, dankzij zuinig beheer en zorgvuldige selectie van de
projecten.
11. Uw steun is een veelvoud waard! De overheid erkent het belang en de goede werking van de
11.11.11-projecten. Voor elke euro die u schenkt, past zij gemiddeld 4 euro bij!
Enkele resultaten
Zuid-India
Emancipatie van kastelozen en vrouwen
Onder impuls van AREDS hebben de kastelozen – 20 jaar geleden in 1 en nu al in 700 dorpen – een
einde gemaakt aan hun sociale discriminatie en economische uitbuiting. Een bescheiden
vrouwenwerking met spaarclubs groeide uit tot de sterke vrouwenbeweging SWATE die de vicieuze
cirkel van onmondigheid en onwetendheid doorbreekt. SWATE is één van de initiatiefnemers van een
samenwerkingsverband van vrouwenorganisaties tegen armoede en discriminatie – MAPOVI – dat in
heel Tamil Nadu actief is. Door de kracht van hun aantal – bijna 200.000 leden – ziet de overheid zich
verplicht met hun eisen rekening te houden.
Brazilië
Recht op land
Sinds 1986 steunt 11.11.11 de Movimento Sem Terra (MST), de Beweging van de Boeren zonder
Grond. Brazilië heeft de meest ongelijke grondverdeling ter wereld. Miljoenen families overleven in
bittere armoede met seizoensarbeid. De grondwet voorziet echter onteigening van braakliggende
terreinen van grootgrondbezitters. MST dwingt die herverdeling af met bezettingen. 390.000 families
kregen al grond. De tegenstand van de heersende klasse was lange tijd groot, maar de beweging is
een reële kracht geworden in de Braziliaanse samenleving. Onder de nieuwe Braziliaanse regering
kwamen er eindelijk betere perspectieven voor de landlozen. Er is al heel wat vooruitgang, maar de
uitvoering van het nieuwe beleid botst op budgetproblemen en administratieve traagheid.
België
Concreet engagement
Ruim 25 jaar hamerden wij op de belofte die België deed om 0,7% van zijn rijkdom (BNP) te besteden
aan ontwikkelingssamenwerking. Lange tijd preekten we in de woestijn. Maar in 2002 verklaarde de
regering zich bereid om de Belgische bijdrage met een concreet ‘stappenplan’ op te trekken van
0,37% in 2001 tot 0,7% in 2010. Omdat de huidige regering onvoldoende werk maakt van dat
stappenplan houden we de druk op de ketel. Een kritisch rapport van juni 2006 wees er onze Minister
alvast op waar er werk aan de winkel is. Wordt dus vervolgd.
Internationale actie
Samen met Broederlijk Delen nam 11.11.11 in België het voortouw van de internationale campagne
om de schuldenlast van de armste ontwikkelingslanden kwijt te schelden. Die campagne draagt nu
vruchten. Hier één van de vele voorbeelden.
1,6 miljoen kinderen meer naar school in Tanzania
In 2002 kreeg Tanzania een belangrijke schuldenkwijtschelding. Volgens afspraak moest Tanzania
de vrijgekomen middelen investeren in sociale voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. Zo
werd het schoolgeld voor de lagere school afgeschaft en dat voor het secundair gehalveerd. Gevolg:
in 2004 gingen 1,6 miljoen kinderen méér naar school dan in 2001.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards