Argumenten om 11.11.11 te steunen

advertisement
Wat is de meerwaarde van 11.11.11?
11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Concreet betekent dit dat de meeste
ontwikkelingsorganisaties lid zijn van 11.11.11.
Door onderling overleg te stimuleren en waardevolle initiatieven ook financieel te steunen, zorgt
11.11.11 ervoor dat de organisaties hun activiteiten beter op elkaar afstemmen. Zo hebben ze meer
effect. De laatste jaren treden de ontwikkelingsorganisaties uitdrukkelijk samen naar buiten om bij de
politici meer gewicht in de schaal te leggen, ten voordele van de mensen in het Zuiden.
11 goede redenen
om 11.11.11 te steunen
1. 11.11.11 pakt onrecht en uitbuiting aan.
Met uw bijdrage steunt 11.11.11 initiatieven van bevolkingsgroepen die door anderen worden
uitgesloten: kastelozen en vrouwen in India, boeren zonder grond in Brazilië en de Filipijnen,
indiaanse gemeenschappen in Peru en Bolivia.
2. 11.11.11 werkt aan blijvende verbeteringen.
11.11.11 steunt enkel projecten die problemen bij de wortel aanpakken. Ze zijn zelden mediageniek,
maar door de grondige analyse vooraf en een geleidelijke opbouw zijn de resultaten duurzaam.
3. 11.11.11 denkt mee met de mensen ter plaatse.
Het initiatief komt van de mensen ter plaatse. Zij leveren een bijdrage in geld of in natura. Zulke
projecten halen op de lange duur een veel beter resultaat dan in Europa bedachte oplossingen.
4. 11.11.11 heeft speciale aandacht voor vrouwen, mensenrechten en milieu.
Vrouwen spelen overal ter wereld een sleutelrol: zij voeden de kinderen op, doen het huishouden en
hebben dikwijls een belangrijke economische rol. Respect voor de basisrechten van ieder mens is
essentieel voor echte ontwikkeling. En wie het milieu vernietigt, vernietigt zijn toekomst.
5. 11.11.11 stimuleert samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties.
De impact van de acties verhoogt sterk door overleg en samenwerking. Daarom maakt 11.11.11 er
een bijzonder aandachtspunt van: zowel hier als in het Zuiden.
6. 11.11.11 zit de politici achter de veren.
De wereldorde van vandaag dient enkel het kortetermijnbelang van wie nu rijk en machtig is. De
multinationale bedrijven regeren de wereldeconomie. De politici hebben de controle erover verloren.
Ondertussen stevent de wereld af op enorme sociale en ecologische catastrofes. Politici moeten
opnieuw hun verantwoordelijkheid opnemen en regelgevend optreden. Daaraan werkt 11.11.11 met
vorming, studie- en lobbywerk.
7. 11.11.11 is en blijft onafhankelijk.
11.11.11 heeft geen politieke bindingen en geen grote sponsors. Enkel daardoor heeft 11.11.11
voldoende moreel gezag om wantoestanden aan te klagen en politieke druk uit te oefenen. Daarom is
uw financiële steun broodnodig.
8. 25.000 vrijwilligers staan achter 11.11.11.
11.11.11 is de grootste straatactie voor de Derde Wereld. In elke gemeente is er een comité van
vrijwilligers. Er is een intense samenwerking met o.a. KVLV en KAV, Chiro en de scouts, Oxfam
Wereldwinkels, Rode Kruis, enz.
9. Uw geld komt terecht
Naast de officiële controle-instanties, gaat ook elke deelnemende ontwikkelingsorganisatie de inkomsten
en uitgaven van 11.11.11 grondig na. Ook de vrijwilligers van de gemeentelijke 11.11.11-comités volgen
wat er met het geld gebeurt. Nergens wordt er grondiger gecontroleerd.
10. Uw bijdrage is hard nodig om de 180 projecten van dit jaar te helpen financieren. Uw gift
rendeert maximaal, dankzij zuinig beheer en zorgvuldige selectie van de projecten.
11. Uw steun is een veelvoud waard! De overheid erkent het belang en de goede werking van de
11.11.11-projecten. Voor elke euro die u schenkt, past zij gemiddeld 4,50 euro bij!
Enkele resultaten
Zuid-India
Emancipatie van kastelozen en vrouwen
Onder impuls van AREDS hebben de kastelozen – aanvankelijk in 1 en nu al in 600 dorpen – een
einde gemaakt aan hun sociale discriminatie en economische uitbuiting. Een bescheiden
vrouwenwerking met spaarclubs groeide uit tot de sterke vrouwenbeweging SWATE die de vicieuze
cirkel van onmondigheid en onwetendheid doorbreekt.
Brazilië
Recht op land
Sinds 1986 steunt 11.11.11 de Movimento Sem Terra (MST), de Beweging van de Boeren zonder
Grond. Brazilië heeft de meest ongelijke grondverdeling ter wereld. Miljoenen families overleven in
bittere armoede met seizoensarbeid. De grondwet voorziet echter onteigening van braakliggende
terreinen van grootgrondbezitters. MST dwingt die herverdeling af met bezettingen. 390.000 families
kregen al grond. De tegenstand van de heersende klasse was lange tijd groot, maar de beweging is
een reële kracht geworden in de Braziliaanse samenleving. Onder de nieuwe regering zijn er eindelijk
goede perspectieven voor de landlozen.
Senegal
Voedselzekerheid dankzij waterbeheer
In de droge Sahel-regio werken meer dan 60 dorpen samen om het water dat in het regenseizoen valt
op te vangen met kleine dammen. Zo zijn er nu twee oogsten mogelijk. De ondervoeding is drastisch
gedaald. Dankzij degelijke graanopslag krijgen de boeren betere prijzen.
België
Concreet engagement
Ruim 25 jaar hamerden wij op de belofte die België deed om 0,7% van zijn rijkdom (BNP) te besteden
aan ontwikkelingssamenwerking. Lange tijd preekten we in de woestijn. Maar in 2002 verklaarde de
regering zich bereid om de Belgische bijdrage met een concreet ‘stappenplan’ op te trekken van
0,37% in 2001 tot 0,7% in 2010. Wordt dus vervolgd.
Download