Stelling 1. Economische zelfstandigheid

advertisement
Stelling 1. Economische zelfstandigheid
Woordvoerder: Tineke van de Kraan (FNV-Vrouwenbond)
Iedereen in Nederland heeft het recht op een eigen zelfstandige keuze om zijn of haar
toekomst te bepalen. Iedereen moet zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt ten volle
kunnen benutten. Economische zelfstandigheid is daarin de basis voor een onafhankelijk en
gelijkwaardig bestaan.
Nog te vaak kiezen vrouwen echter voor een kleine deeltijdbaan omdat de voorzieningen
voor de combinatie van arbeid en zorg onvoldoende zijn. Vooral voor lager opgeleide
vrouwen levert werken vaak te weinig op in de zin van carrièrekansen en inkomen, waardoor
de combinatie met zorg hen doet besluiten om minder uren te gaan of blijven werken.
Nederland heeft vrouwen echter hard nodig op de arbeidsmarkt.
Verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen en het aantal uren dat vrouwen werken is
noodzakelijk. Belemmeringen voor vrouwen om meer uren te gaan werken moeten worden
opgeheven. De overheid dient dit te stimuleren door gericht beleid.
We vragen van u als politici:
1. Te stimuleren dat in onze samenleving de noodzaak wordt ingezien van economische
zelfstandigheid van zowel mannen als vrouwen. Vrouwenorganisaties willen daarin
graag samenwerken met de overheid.
Nog niet de helft van de vrouwen is economisch zelfstandig. We vragen daarom inzet
op scholing juist ook van vrouwen: ook als ze deeltijd werken, laag opgeleid zijn of
als ze ouder dan 50 jaar zijn.
2. De economische crisis eist alle aandacht op. We vragen de politici ervoor te waken
dat de effecten van de maatregelen vooral nadelig zijn voor vrouwen. Als voorbeeld
noemen we de bezuinigingen op de zorg en kinderopvang. voorkomen moet worden
dat vrouwen dit moeten opvangen door onbetaalde zorgarbeid. Dit is strijdig met
beleid dat gericht is op economische zelfstandigheid en het voorkomen van armoede
van vrouwen.
3. Gelijke beloning van vrouwen en mannen is in de praktijk nog steeds niet
gerealiseerd. We vragen van de overheid dat dit wordt afgedwongen door
maatregelen. Ongelijke beloning moet strafbaar worden gesteld.
Vraag: Hoe belangrijk vindt u de financiële onafhankelijkheid van vrouwen en wat gaat u er
in de politiek aan doen om te bevorderen dat meer vrouwen voor hun eigen inkomen kunnen
zorgen?
Flitscongres Parlementsverkiezingen, 7 september 2012
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards