Informatie avond 2 september 2015 Welkom

advertisement
Informatie avond
2 september 2015
Welkom
Agenda
• Welkom
• Wat voor school zijn wij?
• Wat doen we?
Schoolgegevens:
• 7 groepen twee onderbouwgroepen 1-2, een groep 3;
een groep 4; een groep 5; een groep 6 en een groep
7/8.
• 20 personeelsleden, waaronder directeur; intern
begeleidster; een vakleerkracht gymnastiek; een
conciërge; twee onderwijsondersteuners en 14
leerkrachten en een klusjesman (vrijwilliger).
• Tussen de Middag Opvang (TMO)
Doelstellingen
• Ontwikkeling
Optimale ontwikkeling van uw kind: cognitief en sociaalemotioneel
• Veiligheid (geborgenheid)
De kinderen moeten zich op school veilig en welkom
voelen
• Zelfstandigheid
We streven ernaar dat kinderen, afhankelijk van hun
leeftijd en aanleg, zich zo veel mogelijk zélf
verantwoordelijk voelen voor hun eigen
ontwikkeling.
Doelstellingen
• Plezier
We willen bereiken dat kinderen het leuk vinden om naar school te
gaan. Dat een school een plek is om te leren en anderen te
ontmoeten.
• Zelfvertrouwen/zelfacceptatie
We proberen kinderen zichzelf beter te leren kennen en te
accepteren hoe zij zijn waardoor het zelfvertrouwen toeneemt.
• Respect/verdraagzaamheid
Kinderen dienen respectvol om te gaan met elkaar, de leerkrachten
en ouders die hen begeleiden en het
materiaal om hen heen. Aan kinderen wordt ook geleerd
verdraagzaam te zijn.
Speerpunten
• Zelfstandigheid:
– Taakspel
– Stoplicht
– Blokje
• Lezen
– Technisch lezen: Flitsen, Estafette, Woordenschat,
Taalzee
– Begrijpend lezen: vanaf januari Nieuwsbegrip XL
Sfeer
• Veilige en prettige sfeer stimuleren, activeren
en motiveren tot samen leren, samen spelen
en samen problemen oplossen
• Welkom: hand geven bij de deur
• In pauze actief rondlopen
• Ouders bij school betrekken: gesprekken,
schoolplein, schoolactiviteiten,
samenwerkingsopdrachten, gezinsgroepen
Groepsvorming
• Twee jaargroepen, toch gevoel van 1 groep
• Groep 8 moet mooie afsluiting zijn.
• Sociogram – Brengt relaties onderling in beeld
Groep als geheel, maar ook apart
• Aktiviteiten in kader van kanjertraining
• Gezamenlijke aktiviteiten
WERK - ORGANISATIE
• Gip – model : Stoplicht / blokjes / rondes lopen
• Dubbele instructies - veel zelfstandig werken - Deuren
open, we betrekken de zaal bij de klas
• Weektaak / dagtaak
• Gele mapje
• Computerwerk organisatie
• Werkstukken / Spreekbeurt/ Powerpoint
• Krantenbericht / boekbespreking
• Zelfstandigheid / doorzetten / uitgestelde aandacht /
Werkhouding / opnemen instructies
• Studievaardigheden
• Huiswerk
COMMUNICATIE
• Problemen /vragen laat het weten. Niet elk
wissewasje, maar zeker niet teveel op laten lopen.
• Een gesprek kan veel oplossen.
• Mailen: [email protected]
• Startgesprek – Volgende week
• Mail belangrijk communicatiemiddel in mijn groep
• Site Carrousel – Veel info en foto’s
KAMP / SCHOOLREIS
• Groep 7 -- 1 nacht naar Wijk aan Zee -- De Banjaert
• Groep 8 -- 2 nachten naar Hoorn - Scoutinggebouw
Bedoeling:
• Woensdag/donderdag/vrijdag groep 8
• Weekend uitrusten
• Maandag/dinsdag groep 7
• Begeleiders worden tzt gevraagd.
• Evt. voor Hoorn fietsen mee - wie heeft vrachtwagen of
andere oplossing tot zijn beschikking.
DIVERSEN
• Klasse-ouder (s)
• Mail-adressen
• Bieb-ouders - 13.30 - 14.30 uur
Een heel fijn schooljaar gewenst met een
goede samenwerking en goed overleg
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards