jan 2011 - nummer 01/11 - Gezondheidscentrum Kersenboogerd

advertisement
Januari 2015 – NUMMER 1
De eerste nieuwsbrief in 2015. Een jaar waarin er veel verandert. Daarover een uitleg van 1.Hoorn,
het nieuwe sociaal wijkteam, gebiedsteam of welke naam dan ook maar gebruikt wordt. In Hoorn is
de naam 1.Hoorn gekozen: 1 punt waar u voor van alles en nog wat terecht kunt. Het
gezondheidscentrum zal nauw met hen samenwerken.
Verder een nieuwe service van de apotheek die het wachten moet terugdringen en wel met inzet van
eigentijdse berichtgeving, een e-mail. Als u die niet kunt ontvangen, geeft dat niets. Als veel mensen
het wel gebruiken, worden de wachttijden voor iedereen minder.
Als laatste een nieuwe beweeg-activiteit: een gratis hardloopclinic om u voor te bereiden op de
wijkenloop.
Ik wens u een gelukkig nieuw jaar.
Joke Brouwer, directeur -bestuurder
Een nieuwjaarscadeau
running challenge
In het kader van de goede voornemens dagen wij
iedereen in de Kersenboogerd uit om mee te doen
met onze “running challenge”!
Het doel is in 3 maanden fit genoeg te worden om
5 km hard te kunnen lopen tijdens de wijkenloop in
mei.
Onze hardloopexpert Thijs Trompert start op
dinsdag 17 februari om 17.15 uur met de eerste
hardlooptraining. Deelname aan de trainingen is
geheel GRATIS!!!!
Via facebook wordt u voorzien van
trainingsschema’s en rekkingsoefeningen. Hou ook
onze facebook in de gaten voor
fysiofitnessaanbiedingen.
Geef je nu op door ons te “liken” op facebook
(fysiotherapie-kersenboogerd) en op het
evenement te klikken. Nadere informatie volgt!
Nieuwe service vanuit de apotheek
Apotheek Kersenboogerd is gestart met een
e-mailservice. Met deze service ontvangt u een email zodra uw medicijnen/bestelling klaar ligt.
Wij hopen hiermee de drukte wat meer te spreiden
en dus ook de wachttijden te verkorten.
Om u een bericht te kunnen sturen is het dus wel
van belang dat wij uw mailadres in ons
computersysteem hebben staan. U kunt uw
mailadres doorgeven aan de balie, of u kunt het
doorgeven via de website
(www.apotheekkersenboogerd.nl) of e-mail
[email protected]).
Denkt u er ook aan dat u, bij wijziging van
mailadres, het nieuwe adres aan ons doorgeeft?
1.Hoorn voor zorg en ondersteuning
Sinds 1 januari heeft de gemeente er zorgtaken
bij gekregen. De Jeugdwet en de nieuwe Wmo
bepalen de kaders voor de zorg voor de jeugd
en voor volwassenen. Daarom is er vanaf nu
1.Hoorn. Hét punt, dicht bij u in de wijk, waar u
met uw vragen rond zorg en ondersteuning
terecht kunt.
1.Hoorn werkt onder regie van de gemeente Hoorn
en is een samenwerking van deskundigen op
verschillende gebieden. De medewerkers van
1.Hoorn weten de weg in de wijk, kunnen naar u
toe komen en kennen de lokale en regionale
organisaties. In totaal werken circa zeventig
deskundigen samen vanuit verschillende terreinen
zoals de ouderenzorg, jeugdgezondheidszorg en
jeugdhulp, Wmo en ondersteuning aan mensen
met een psychische en/of verstandelijke beperking.
1.Hoorn kent drie teams waaronder de wijk
Kersenboogerd. Als u een vraag heeft, krijgt u één
vaste contactpersoon. Deze gaat samen met u op
zoek naar een passende oplossing.
Wanneer krijg ik met 1.Hoorn te maken?
Er kunnen vele verschillende aanleidingen zijn om
in contact te komen met 1.Hoorn. Bijvoorbeeld:
 Als mantelzorger kunt u de zorg voor uw
partner niet meer alleen aan.
 Je bent 17, wilt graag op jezelf wonen,
maar vanwege een beperking heb je hier
hulp bij nodig.
 U heeft een rolstoel nodig. De aanvraag en
de afhandeling regelt u met uw vaste
contactpersoon van 1.Hoorn.
 Uw vader, waar u ver vandaan woont, kan
wellicht met huishoudelijke hulp en lichte
ondersteuning toch thuis blijven wonen,
maar u wenst advies van een lokale
deskundige.
 U ervaart problemen bij het opvoeden van
uw zoon en maakt zich zorgen over zijn
ontwikkeling.
 U komt regelmatig even bij uw buurvrouw,
maar merkt dat ze steeds eenzamer wordt.
Het lijkt u goed om met een deskundige te
kijken wat er nodig is en hoe haar
omgeving haar daarbij kan helpen.
 U ondervindt problemen bij het omgaan
met geld en wilt daar graag ondersteuning
bij.
 U wilt zelf de zorg voor uw dochter regelen
door middel van een persoonsgebonden
budget.
Contact en inloopspreekuur
1.Hoorn is bereikbaar via het digitale
contactformulier op www.1punthoorn.nl en via email [email protected]. Het is dan handig om uw
postcode te vermelden, zodat uw vraag bij het
juiste team terecht komt. Telefonisch is 1.Hoorn
bereikbaar via het centrale nummer van de
gemeente 022925 2200. Met vragen kunt u
ook langskomen tijdens het inloopspreekuur in o.a.
gezondheidscentrum Kersenboogerd: woensdag
en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
De zorg in Nederland verandert
We leven langer en er zijn meer ouderen,
waardoor meer mensen zorg nodig hebben.
Hierdoor stijgen ieder jaar de zorgkosten. De
overheid heeft veranderingen ingevoerd om de
zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te
houden. Hierbij ligt de nadruk op zo lang mogelijk
thuis wonen en mee blijven doen aan de
maatschappij. Met hulp van familie en bekenden.
Nieuwe indeling 2015
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) wordt vanaf 2015 vervangen door nieuwe
regelingen:
- Lichtere zorg en ondersteuning gaan naar de Wet
maatschappelijk ondersteuning(WMO).
Voorbeelden hiervan zijn dagbesteding en
begeleiding aan huis. Dit valt onder de gemeente.
- Verzorging en verpleging aan huis gaan naar de
Zorgverzekeringswet. Voorbeelden hiervan zijn
hulp bij het douchen en wond- en infuuszorg. Als u
nog van voor 1 januari 2015 een indicatie voor
verpleging en verzorging thuis had van het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dan blijft u
zorg ontvangen van dezelfde zorgaanbieder. De
wijkverpleegkundige zal samen met u in de loop
van 2015 uw zorgvraag opnieuw vaststellen en
vastleggen in een zorgplan. De
wijkverpleegkundige neemt contact met u op voor
een gesprek.
- Zware en intensieve zorg gaat naar de nieuwe
Wet langdurige zorg (WLZ). Het gaat hierbij om
zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg
en toezicht nodig hebben.
- Verpleging en verzorging wordt in 2015 door uw
zorgverzekeraar vergoed, en niet meer vanuit de
AWBZ. Het gaat hierbij om verpleging en
verzorging die u thuis ontvangt.
Als u intensief of langdurig zorg nodig hebt, dan
kunt u in bepaalde gevallen ook een
persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw
zorgverzekeraar. Hiermee krijgt u een budget wat u
kunt besteden aan de zorgaanbieder die u wilt. Dit
kan ook een naaste van u zijn. Belangrijk: u moet
zelf een zorgovereenkomst afsluiten, en zelf de
administratie van uw pgb bijhouden.
Overgangsjaar
Het jaar 2015 is een overgangsjaar om de
veranderingen zo soepel mogelijk te laten
verlopen.
Informatie
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de
websites van de rijksoverheid:
www.hoeverandertmijnzorg.nl ,
www.rijksoverheid.nl/hlz. en Filmpje/ toelichting
staatsecretaris van Rijn:
http://www.youtube.com/watch?v=82c3WTrK99k
mail [email protected] of het landelijke
informatiepunt: 0800-0126
Download