Dalton op de Dorendal

advertisement
Dalton op de Dorendal
3 Pijlers
• Vrijheid / Verantwoordelijkheid
– Onlosmakelijk verbonden
– Keuzes maken en verantwoording nemen
– Vertrouwen
• Zelfstandigheid
– Individu functioneren in maatschappij
– Problemen leren zelfstandig oplossen
– Creatief denken stimuleren
• Samenwerken
– Ondanks vrijheid en zelfstandigheid medemens nodig
– Elkaar helpen en hulp vragen
– Problemen oplossen door samen te werken met anderen
6 Kernwaarden
• Zelfstandigheid
• Verantwoordelijkheid
• Samenwerken
• Reflectie
– Bewust worden van ontwikkeling
– Eigenaar van ontwikkelingsproces, meer verantwoordelijkheid,
zelfstandiger zijn en weten wanneer samenwerken effectief
• Effectiviteit
– Tijd effectief indelen, ruimte creëren
– Effectieve instructies
• Borging
– Afspraken vastleggen, daltonontwikkeling borgen
– Houvast in ontwikkeling
Hoe terug te zien:
Dagkleuren:
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag
- weektaak, plannen en afkleuren
Daltonaspecten
vrijheid/verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen planning.
zelfstandigheid
Zelfstandig administreren.
Zelfstandigheid bevorderen door inzicht in het weekritme.
effectiviteit
en
refelctie
Door de dagkleuren te gebruiken, leren kinderen plannen en hun tijd zo effectief
mogelijk in te delen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld terug kijken in hun weektaak hoe de
tijd die week is gebruikt om het voor volgende weken aan te passen.
Symbolen
• WC kaarten
• Uitgestelde aandachttekens
– Stoplicht
– Uitgestelde aandachtbord
•
•
•
•
Dagritmekaarten / Planbord
Time-timer
Smiley op weektaak en in rapport
Maatjesbord
Daltonaspecten
vrijheid/verantwoordelijkheid
Symbolen geven duidelijkheid, zodat het kind verantwoordelijkheid kan nemen voor de eigen
keuzes. Daarnaast geven ze ook de mate van vrijheid aan.
zelfstandigheid
Kijkend naar het symbool kan het kind zelfstandig beslissingen nemen, zonder dat de
leerkracht iets gevraagd hoeft te worden.
samenwerking
Door de symbolen te respecteren, houdt het kind rekening met anderen.
effectiviteit
Het gebruik van symbolen is effectief. Doordat kinderen zelfstandiger beslissingen kunnen
nemen, hebben ze minder hulp van de leerkracht nodig.
reflectie
D.m.v. symbolen kunnen kinderen reflecteren op hun werk.
De taak
Daltonaspecten
vrijheid/verantwoordelijkheid
Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun taak.
zelfstandigheid
Kinderen hebben geen leerkracht nodig om te zien welk werk er in de week gemaakt moet
worden.
samenwerking
Op de taak staan samenwerkingsopdrachten.
effectiviteit
Kinderen kunnen hun werk zelf plannen en daardoor hun tijd effectief gebruiken. Omdat
duidelijk is welk werk de kinderen moeten maken, heeft de leerkracht tijd over om kinderen
te helpen.
reflectie
Op de weektaak kunnen kinderen reflecteren hoe ze die week hebben gewerkt.
Planbord
Unit 1/2
Unit 3/4
Unit 5 t/m 8
Daltonaspecten
vrijheid/verantwoordelijkheid
De leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor het verloop van de dag. Het
dagritme/weekritme stimuleert het tijdsbesef.
zelfstandigheid
Door inzicht te geven in het dagritme/weekritme kunnen kinderen zelfstandig hun
taak plannen. Het geeft ook een houvast waardoor zij zelfstandig kunnen
functioneren. Ze weten waar ze aan toe zijn.
samenwerking
In het dagritme/weekritme kunnen de kinderen zien wanneer zij samen kunnen
werken.
effectiviteit
Kinderen kunnen op het planbord zien hoeveel tijd zij hebben voor hun weektaak.
Zij kunnen hun tijd effectief indelen.
Reflectie
Hebben we gedaan wat we hebben afgesproken?
Correctie door kind en leerkracht
•
•
•
•
Leereffect vergroten
Inzicht krijgen in eigen kunnen
Onmiddellijke feedback, effectief
Toetsen nagekeken door leerkracht
Daltonaspecten
vrijheid/verantwoordelijkheid
Kinderen nemen verantwoordelijkheid om hun werk goed na te kijken. Hiermee verhoog
je de verantwoordelijkheid nemen voor het eigen werk (kinderen worden eigenaar).
zelfstandigheid
Nakijkboekjes kunnen zelf gepakt worden door de kinderen op een vaste plek in de klas.
Kinderen leren hun gemaakte fouten te interpreteren.
samenwerking
Kinderen kunnen bijvoorbeeld werk van andere kinderen nakijken (in tweetallen,
klassikale correctie)
reflectie
Kinderen zien meteen hun fout en zullen zich afvragen waar dit vandaan komt. Ze krijgen
inzicht in wat ze al goed kunnen en wat ze nog moeten leren.
Keuzewerk
•
•
•
•
•
In ontwikkeling
Divers en aantrekkelijk mogelijk
Meervoudige intelligentie
Verplicht op weektaak voor IEDEREEN
Opbrengsten in portfolio
Daltonaspecten
vrijheid/verantwoordelijkheid
De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces. Hij is verantwoordelijk voor de keuzes die
hij maakt.
zelfstandigheid
Kinderen verzamelen zelf hun materialen (die ze op een vaste plek kunnen vinden). Zij
kiezen zelf welke werkstukken in het portfolio komen.
samenwerking
Kinderen kunnen kiezen of zij een keuze-opdracht doen die met meerdere kinderen
uitvoerbaar is.
reflectie
Leren waar de talenten liggen: waar ben ik goed in
Werkplekken
• Zekere vrijheid kiezen werkplek
• Stilteplekken, werkgeruis
• Je mag elkaar niet storen
Daltonaspecten
vrijheid/verantwoordelijkheid
De vrijheid om zelf de werkplek te kiezen. De verantwoordelijkheid om het werk goed te maken
en daarvoor een goede plek te kiezen.
zelfstandigheid
Bij het maken van deze keuze bepaalt het kind gedeeltelijk zelf.
samenwerking
Op de samenwerkplekken. In principe op de gangen (fluisterstem), de open space is
stiltewerkplek.
effectiviteit
Kinderen krijgen de mogelijkheid om een effectieve werkplek te kiezen.
reflectie
Waar werk ik goed
Leerlingenraad
•
•
•
•
Sinds dit schooljaar, kinderen uit groep 5 t/m 8
Mee denken, praten, overleggen en beslissen
Ieder lid een “maatjesklas”
Minimaal eens in de 6 weken vergaderen
Daltonaspecten
vrijheid/verantwoordelijkheid
zelfstandigheid
samenwerking
reflectie
borging
De kinderen leren verantwoordelijkheid nemen over hun school. Ze krijgen vrijheid om mee te denken
over de regels op school en hoe we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat iedereen zich prettig voelt
op De Dorendal. Kinderen van de leerlingenraad hebben een eigen taak waarvoor zij verantwoordelijk
zijn.
Alle kinderen in de leerlingenraad hebben een taak die zij zelfstandig kunnen uitvoeren. Ze moeten
inplannen wanneer zij bij hun maatjesklas langs kunnen gaan.
De kinderen van de leerlingenraad hebben een maatjesklas. Zij inventariseren in deze klassen wat er
speelt en wat zij mee kunnen nemen in de leerlingenraad.
Kinderen reflecteren op hetgeen wij als team hebben afgesproken en reflecteren ook op hun eigen
inbreng tijdens de vergaderingen.
De secretaris van de leerlingenraad legt de vergaderingen vast.
Zorg voor klas, school en omgeving
• Takenbord
Daltonaspecten
vrijheid/verantwoordelijkheid
De taakjes zijn gericht op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel.
zelfstandigheid
Kinderen kunnen zelf inplannen wanneer ze hun taakje doen.
samenwerking
Genoemde activiteiten vinden vaak in groepjes/ tweetallen plaats.
Ontwikkeling:
• 2012-2013
–
–
–
–
Borgen (daltonboek)
Weer even naar de basis
Keuzewerk
Nieuw planbord unit 1/2 ontwikkelen
• 2013-2014
–
–
–
–
Reflectie en Effectiviteit (rapportage, doorgaande lijn)
Keuzewerk evalueren en borgen
Planbord unit 1/2 evalueren en borgen
Doorgaande lijnen zelfstandigheid en vrijheid/verantwoordelijkheid
• 2014-2015
– Samenwerken en samen werken (doorgaande lijn)
– Reflectie en Effectiviteit evalueren, borgen en verder ontwikkelen
– Doorgaande lijnen evalueren en borgen
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards