eerbied voor materialen

advertisement
3.11. Eerbied voor materiaal
De school biedt kosteloos de materialen aan die gebruikt worden om de eindtermen te
realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De leerlingen mogen het materiaal
(boeken, schriften, meetlatten, kleurpotloden, …) een gans schooljaar gebruiken. We
verwachten dat ze er goed zorg voor dragen en het op het einde van het schooljaar
teruggeven. Normale slijtage wordt zeker aanvaard. Bij verlies of echte beschadiging
vragen wij het materiaal zelf te vervangen of een redelijke vergoeding te betalen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards