Gespreksarrangement - CBS de Verbindingsweg

advertisement
Gespreksarrangement
De manier waarop school en ouders/ verzorgers contact hebben, wordt samen bepaald.
Doorgaans worden contactvormen tussen school en ouders nu bepaald door 3 gespreksavonden, een ouderavond,
huisbezoek en/of een tussentijds gesprek. Individuele contactafspraken op basis van de behoeften van de individuele
leerling maakt dat er verschillende gespreksarrangementen ontstaan.
Elk gesprek is een voortgangsgesprek over de vorderingen en eventuele belemmeringen in de ontwikkeling van het
kind. Samen komen we tot nieuwe afspraken voor vervolg.
Indien de leerkracht het nodig acht, zal deze natuurlijk contact met u opnemen.
Naam leerling: ___________________________________________________ Groep: _______ Schooljaar 2013-2014
Wat wil uw kind leren het komende
schooljaar (doelen)?
Welke uitdaging ziet u als ouders/
verzorgers voor uw kind?
Welke kansen ziet u als ouders
voor uw kind op cognitief,
intellectueel of sociaal gebied?
Wat moet de leerkracht nog van
uw kind weten (medicijngebruik,
allergie, …)?
Aan welke contactmomenten heeft u behoefte? Maak één keuze uit de volgende vier opties.
o 3 keer per jaar een gesprek n.a.v. rapport: O telefonisch
O op school
o 2 keer per jaar een gesprek van een half uur
o 4 gesprekken n.a.v. de 4 toets-momenten: O telefonisch
O op school
o 1 huisbezoek
Met de ouders van LGF-leerlingen zullen nog 2 afspraken gemaakt worden van 30 minuten, met de ambulant begeleider.
Wenst u nog een tussentijds gesprek?
Ja
Nee
Welke periode?
Hoeveel tijd?
… minuten
Telefonisch contact. Bij voorkeur op: ma – di – wo – do – vr
Te bereiken op de volgende nummer(s): _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Mailadres
Hulpouder-bereidheid
Ja, op ma – di – wo – do – vr
Nee
Website-tips
Behoefte aan informatieavond aan het begin van het schooljaar in het volgende schooljaar?
Zijn er mutaties?
Adres
Telefoonnummer(s)
e-mailadres
Anders…
Ja
Nee
Vader/ moeder/ noodnummer/ werk
Vader/ moeder
Download