Weekbrief Laatste editie voor de zomervakantie Agenda Ma. 03

advertisement
Laatste editie voor de
zomervakantie
Weekbrief
Agenda
Ma. 03-07
Ma. 03-07
Di. 04-07
Di. 04-07
Woe. 05-07
De leerlingen van de eindbouw moeten op de fiets naar school komen.
Meester- en juffendag voor de leerlingen van de bovenbouwgroep van meester
Peter en juf Els en voor de eindbouwgroepen van de juffen Maxine, Els en
meester Wim.
Afscheidsochtend voor de eindbouwleerlingen
Meester- en juffendag voor de onderbouw- en de middenbouwgroepen
Laatste schooldag
Do. 06-07 t/m vr. 18-08
Ma. 21-08
Di. 22-08
Zomervakantie
Eerste schooldag
Op de tweede schooldag van het volgende schooljaar wordt er een sport- en
spelletjesochtend georganiseerd.
Ook dit jaar sluiten wij het schooljaar heel
positief af. De grote meerderheid van de
kinderen heeft heel veel geleerd. De
kinderen hebben aangegeven dat zij zich
veilig voelen op school. De kinderen en ook
de ouders weten bijna allemaal dat wij op de
Tandem proberen om de fijnste school van
Spijkenisse te zijn. Dat proberen wij te zijn
voor heel lieve kinderen maar ook voor
drukke of lastige kinderen. We zien kinderen
groeien en we zien kinderen leren hoe je
omgaat met anderen.
Kinderen gaan graag naar school, doen vaak leuke
bijzondere dingen (kijk maar eens terug op
Facebook), maken nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes en leren veel! Kortom, het gaat GOED
met de overgrote meerderheid van de kinderen en
dus gaat het ook goed met de school van uw
kinderen.
Belangrijkste van onze school is en blijft het
leren. We kunnen nu meten wat de school
toevoegt aan het leren van de kinderen. De
Tandem doet dat heel goed!! We voegen dus
veel toe aan het leren. We hebben dit
gemeten voor het afgelopen schooljaar bij
de schoolverlaters: Voor Rekenen is er een
gemiddelde toegevoegde waarde van 6
leermaanden. Voor het AVI lezen is dit zelfs
ruim meer dan een heel jaar.
Met een vriendelijke groet
Ed Bol Directeur
Ik wens u namens alle medewerkers een heel fijne
vakantie toe. De vakantie begint op woensdagmiddag
5 juli. We zullen de kinderen weer met open armen
ontvangen op maandag 21 augustus.
Laatste Weekbrief van dit schooljaar
Dit is alweer de laatste Weekbrief van dit
schooljaar.
De eindbouwleerlingen zijn aan hun
afscheidsweek bezig. Vanavond treden ze
voor hun ouders op. De musical “Niemand
weet…, niemand weet…” wordt om 19.30
uur opgevoerd. Wij verwachten de ouders
om 19.15 uur op school.
Anouk van “Lef op de Planken” heeft samen
met de leerlingen en de leerkrachten dit
optreden bedacht en in elkaar gezet. Wij zijn
heel erg blij met haar werk. Anouk geeft ook
lessen in zang, dans en theater. Juist als
kinderen het graag willen maar misschien
niet zo goed durven, ben je bij haar aan het
juiste adres. Kijk eens op haar website:
http://www.lefopdeplanken.nl
of bel haar voor informatie op nummer: 0638110762.
Op de website hebben wij alvast wat informatie
geplaatst voor het volgende schooljaar. U kunt hier
de jaarplanner en het gymrooster voor volgend
schooljaar vinden. Aan het begin van het nieuwe
schooljaar krijgen de leerlingen dit ook op papier
mee naar huis.
http://www.sbodetandem.nl/kalender-en-roosters/
LET OP:
Er is een wijziging in eerder doorgegeven
studiedagen:
De studiemiddag van dinsdag 7 november is
verschoven naar maandag 6 november (hele dag).
Er is een extra studiedag bijgekomen: woensdag 31
januari.
SBO de Tandem is een school voor speciaal basisonderwijs in Spijkenisse
Download