Betreft : project `Meester op de fiets`

advertisement
Houthalen, 25 03 2016
Geachte directie
Beste schoolsportgangmaker
Betreft : project ‘Meester op de fiets’
‘Meester op de fiets’ start opnieuw vanaf 1 september 2016 en biedt scholen de kans om extra
aandacht te besteden aan de fietsvaardigheid van de kinderen.
Voor € 60 per dag komt de fietsmeester met een speciale materialenset langs bij jullie op
school.
Per dag kunnen drie klassen/groepen van maximum 25 leerlingen aanbod komen.
Voor de woensdag wordt € 55 gevraagd en zijn er dus maar 2 sessies voorzien.
Opgelet !
De leerlingen zorgen wel voor een eigen fiets + helm!
De leerkrachten blijven STEEDS verantwoordelijk voor hun leerlingen en moeten meehelpen
bij het lesgedeelte.
Het project loopt het hele schooljaar door en kan van begin september tot eind juni elke
schooldag worden aangevraagd, met een maximum van 2 dagen per school.
In geval van slecht weer (school beslist in overleg met de fietsmeester) of afwezigheid van de
fietsmeester (ziekte,…) mogen de scholen onmiddellijk kiezen voor een nieuwe datum, in
principe voor het schooljaar nadien, tenzij nog vrije dagen tijdens het schooljaar zelf.
De school kan vanaf nu inschrijven door het inschrijvingsformulier te mailen naar
([email protected] ) voor het schooljaar 2016-2017. ER MOET GEEN
DATUM INGEVULD WORDEN. SVS BEPAALT ZELF DE DATUM IN VOLGORDE
VAN INSCHRIJVINGEN! OPMERKINGEN KUNNEN ECHTER WEL OP HET
INSCHRIJVINGSFORMULIER VERMELD WORDEN.
Inschrijven kan ten laatste tot 1 september 2016!
Voor verdere informatie kan u ook altijd een kijkje nemen op de volgende websites :
www.schoolsport.be of www.meesteropdefiets.be
Hier vindt u meer concrete informatie over het project zelf, een informatiebrochure die u kan
downloaden.
Met sportieve groeten,
Jan Geelen en Bernadette Boullart
Basisonderwijs
Charlotte van Breda en Brian Teirlinck
Fietsmeesters
Download