2017-06-02KESpraat - Emmaschool Nijkerk

advertisement
Koningin Emmaschool
Scherpencamp 42,
3861 LT Nijkerk
tel. 033 2451371
[email protected]
www.emmaschool-nijkerk.nl
Nieuwsbrief 02-06-2017
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de 17de nieuwsbrief van het
schooljaar 2016-2017.
De voorbereidingen voor het komende schooljaar
zijn in volle gang.
De verhuizing wordt voorbereid. We zijn druk
bezig met een indeling van de klassen in de
tijdelijke locatie, bekijken wat we allemaal
meenemen etc. We gaan er van uit dat de
renovatie zo snel mogelijk kan gaan starten na de
grote vakantie. Het is nog even wachten op de
uitslag van het vleermuizen onderzoek en daarbij
behorende omgevingsvergunning en de laatste
financiële zaken die besproken moet worden.
Het indelen van de groepen voor volgend
schooljaar wordt ook al bekeken. Dit werkt
anders dan op de reguliere basisscholen. Juist in
de periode voor de grote vakantie zijn de meeste
aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Het komt
voor dat er leerlingen voor hetzelfde leerjaar
worden aangemeld. Dat betekent dat we onze
voorlopige groepsindeling weer gaan wijzigen.
In week van de rapporten gesprekken kunnen we
u en de kinderen meedelen in welke groep uw
kind komt. In de laatste week is er weer een
doordraai middag. De leerlingen gaan dan naar
hun nieuwe groep en zien ook de nieuwe
leerlingen die zij krijgen.
Sportdag
Woensdag 14 juni 2017 houden wij onze
jaarlijkse sportdag.
Nieuwsbrief Koningin Emmaschool schooljaar 2016-2017
Deze dag zijn de kinderen tussen 8:30 en 8:45
welkom bij de atletiekvereniging van Nijkerk aan
het Hassemanpad 4. De sportdag eindigt ook
weer op de normale tijd van 12.30 uur.
De leerlingen kunnen dan weer bij het
atletiekveld opgehaald worden. Ook de busjes
zullen hier brengen en halen.
U bent van harte welkom om even langs te
komen op het atletiekveld en te genieten van de
sportdag. Extra informatie kunt u in de losse brief
over de sportdag vinden, die de kinderen op 9
juni meekrijgen.
Vervoer vanuit Putten naar de Bizetlaan, nieuwe
locatie
In verband met de verhuizing naar de Bizetlaan
heb ik informatie opgevraagd bij de gemeente
Putten over het vervoer. Hierbij de reactie van de
gemeente Putten.
Het is voor het nieuwe schooljaar iets verder weg
wat betekent dat de vergoeding voor eigen
vervoer hierop wordt aangepast = hoger.
Kinderen die met het OV gaan kunnen door hun
ouders/verzorgers begeleid worden of gaan
carpoolen. Er bestaat dus GEEN recht op
aangepast vervoer.
Er zijn dus geen wijzigingen in de aanvraag omdat
de school wat verder weg ligt.
U kunt uw aanvraag voor het volgende schooljaar
weer indienen bij de gemeente. Wellicht heeft dit
al gedaan.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met de ambtenaar leerling vervoer van de
gemeente Putten.
vergadering van de medezeggenschapsraad van
het nieuwe schooljaar.
Enquête
Het is voor ons heel belangrijk om te weten wat u
van de school vindt. We doen ons uiterste best
om alles op school goed te laten verlopen, maar
er kunnen altijd dingen beter.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een enquête. Uw
kind krijgt een papieren versie mee. Wilt u deze
invullen en in de bus stoppen die bij de ingang
staat tijdens de rapportengesprekken van
maandag 19 juni. Ouders/ verzorgers kunnen de
enquête ook op de middag of de avond zelf
invullen. We zullen een aantal exemplaren klaar
leggen.
De schoolverlaters krijgen de enquête mee in een
envelop. Zij kunnen het vanaf maandag in de
daarvoor bestemde doos doen bij de
administratie. U mag het uiteraard anoniem
invullen.
We hopen op zo veel mogelijk ingevulde lijsten.
De uitslag hiervan wordt besproken op de 1ste
Belangrijke data
juni
5
6 t/m 9
14
met vriendelijke groet,
Marieke Bom-Binnekamp
Directeur
juli
15
19
4
4
5
5
12 juni
28 juni
2de Pinksterdag
Avondvierdaagse Putten
Sportdag alle groepen
op het sportveld
Rapport mee
rapportbesprekingen
Ontvangst nieuwe
leerlingen en doordraai
naar de nieuwe groepen
Afscheid groep 8
leerlingen met ouders
en verzorgers
High tea groep 8
leerlingen en afscheid
Laatste schooldag voor
alle leerlingen tot 12.30
uur.
vergadering GMR
vergadering MR
Dagbehandeling KIDS
Renée is sinds maandag 29 mei terug van haar zwangerschapsverlof. Renee zal op de maandag,
dinsdag en donderdag werken.
Wat was het de afgelopen tijd warm. Buiten hebben de kinderen met de waterspuit hun voeten en
de tegels nat gespoten. Wat was dit lekker verfrissend.
Wij hebben op de groep lekker ijsjes gegeten. Dit heeft ons geïnspireerd om onze raamtekeningen
te veranderen. Samen met de kinderen hebben wij ijsjes op raam getekend.
Wilt u ook eens een kijkje nemen bij de dagbehandeling of wilt u meer weten? Mail of bel ons, we
maken graag tijd voor u.
Hartelijke groet,
Groepsleiding dagbehandeling KIDS
06-10734263
[email protected]
Nieuwsbrief Koningin Emmaschool schooljaar 2016-2017
Nieuwsbrief Koningin Emmaschool schooljaar 2016-2017
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards