Ouderavond Havo/Vwo 3

advertisement
Welkom!
Ouderavond 3 Havo / 3 Vwo
27 september 2016
LOB
(Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding)
Klas 3 Havo/Vwo
Decaan Havo/Vwo :
Dirk Jan Munnik
([email protected])
Doel van LOB in de derde klas:
Komen tot een bij de leerling passende profielen vakkenkeuze
Onderliggende vragen:
 Wat wil ik?
 Wat vind ik leuk?
 Wat kan ik?
 Wat vinden anderen?
 Dit zijn lastige vragen!!

LOB - Activiteiten voor ouders




algemene ouderavond over Tweede Fase en
kennismaken met mentor
(27 september)
ouderavond over profielen en vakken in Tweede
Fase (24 januari)
gesprekken met leerling, decaan en mentor over
profielkeuze (eind maart)
Profielkeuze ligt vast op 6 april
De Tweede Fase algemeen





leerlingen kiezen een profiel met binnen het
profiel één of meerdere profielkeuzevakken en
daarnaast een vrij keuzevak en eventueel een
extra keuzevak
minder toetsen over grotere stofgedeelten
Werken met studieplanners
Werken in een studieruimte (LPZ)
Meer zelfstandigheid
De Tweede Fase algemeen





het examen bestaat uit schoolexamen en centraal
examen
Werken uit voorexamen jaren tellen al mee voor
het schoolexamen (vwo 5 en havo 4)
een aantal vakken heeft een schoolexamen en
een centraal examen
een aantal vakken heeft alleen een schoolexamen
Niet alle stof wordt getoetst op centraal examen
Profielen




Cultuur en maatschappij (C&M)
Economie en maatschappij (E&M)
Natuur en gezondheid (N&G)
Natuur en techniek (N&T)
Inhoud profielen
Ieder profiel bestaat uit:





Gemeenschappelijk deel, dit is voor alle profielen
hetzelfde, bij vwo ook Fa/Du in dit deel!
Profielvakken, aantal vakken verschilt per profiel
Profielkeuzevak(ken)
Keuzevak(ken)
Vrij deel
Cultuur & Maatschappij





brede belangstelling voor cultuur en samenleving
aanleg voor talen of met artistiek talent.
Studies: talen, sociale wetenschappen, pabo,
toerisme en media opleidingen, onderwijs,
kunstacademie, communicatie, creatieve
therapie, rechten, psychologie, etc. maar ook
logopedie, fysiotherapie
Profielvakken: Gs + Fa/Du, (2 vakken)
Profiel Keuze vakken: Kubv, Fa, Du + Ec, Ak
(1 cultuurvak en 1 maatschappijvak)
Economie & Maatschappij





belangstelling voor het bedrijfsleven of de
overheid.
meer wiskundige aanleg dan bij C&M
Studies: economie, bedrijfskunde, Business
Studies, Hoger Economisch Onderwijs, Milieu
en ruimtelijke ordening, toerisme, maar ook
delta management, ICT opleidingen
Profielvakken: WiA, Gs, Ec (3 vakken)
Profiel keuze vakken: ak, ec, m&o, fa, du (1 vak)
Natuur & Gezondheid





iets met gezondheid, biologie, chemie, planten
of dieren, ook geneeskunde met na
Studies: zorg/ gezondheid, milieu en
natuuropleidingen. Voor een aantal opleidingen
is natuurkunde verplicht, voor een aantal
natuurkunde en wiskunde B.
Technasium met “nieuw” vak o&o
Profielvakken: WiA/WiB, bi, sk (3 vakken)
Profiel Keuzevakken: na, o&o, ak (1vak)
Natuur & Techniek






exact en technisch
wiskunde B verplicht, dit is beduidend zwaarder
dan wiskunde A.
Technasium met nieuw vak O&O
Studies: informatica, farmaceutische
wetenschappen, wiskunde, lucht- &
ruimtevaarttechniek, civiele techniek,
bouwkunde, technische bedrijfskunde, etc.
Profielvakken: WiB, Na, Sk (3 vakken)
Profiel Keuzevakken: bi of o&o (1 vak)
Profielkeuze
Hoe wordt profielkeuze definitief?
Oriëntatiefase
 Lessen keuzebegeleiding in derde klas. Deze
lessen worden door de mentor verzorgd
 Inloggen decanaat havo/vwo (keuzeweb)
 beroepenproject en voorlichting vakken in de
bovenbouw
 Bezoek HZ scholierenmanifestatie eind januari
Profielkeuze
Keuze-fase
 Vakdocenten geven adviezen per vak
 Leerling maakt een keuze test
 Leerlingen maken voorlopige keuze (januari)
 Leerlingen bespreken adviezen met vakdocenten
 Gesprekken tussen decaan, mentor, leerling en
ouders over profiel- en pakketkeuze
 Definitieve keuze (6 april)
Maatschappelijke Stage / Plus
Document







Vrijwilligerswerk doen: Iets doen voor een ander
en iets leren voor jezelf.
Andere vaardigheden en competenties
Contact school / samenleving / SMWO
Start in 3 havo/vwo
Richtlijn aantal uren: 30 (maar mag ook meer!)
Leerlingen kunnen zelf hun activiteit invoeren
13 oktober MAS markt in auditorium contact
tussen scholieren en vrijwilligers organisaties
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards