VWO 3

advertisement
Voorlichting VWO 3
26 september 2011
Joanne Duijvestijn
Teamleider VWO 3,4,5 en 6
Leerlingbegeleiding VWO 3
Roy Huiskes
Bert van Ommen
Francisca de Vries
mentor 3VA
mentor 3VB
mentor 3MA
VWO docententeam
Fred Bouwhuis
Joanne Duijvestijn
decaan
teamleider
Chris de Ruyter
Wilmi Bongers
zorgcoördinator
remedial teacher
Ons (en uw) doel
Zorgen dat uw kinderen hun
diploma halen
en opgroeien tot
‘mooie’ mensen
VWO 3: een overgangsjaar

Schakel tussen onderbouw en Tweede Fase

Profielkeuze

Maatschappelijke stage
Lessentabel 3 VWO (A/G/M)
Nederlands (3/3/2)
Engels (3/2/2)
Frans (3/2/2)
Duits (3/3/2)
Geschiedenis (2/2/1)
Aardrijkskunde (2/2/2)
Wiskunde (4/3/2)
Natuurkunde (3/3/2)
Projecturen (0/0/10)
Scheikunde (2/2/1)
Biologie (2/1/1)
Muziek (1/0/0*)
Tekenen (2/1/0*)
LO (2/2/2)
Mentorles (1/1/1)
Latijn (0/3/2)
Grieks (0/4/2)
Kunst (0/0/2*)
Profielkeuze
Profielen Tweede Fase: CM, EM, NG,
NT
 VWO: uitgestelde profielkeuze: kiezen
voor Natuur of Maatschappij
 25 november: Gelder Groep Test
 Voorlichtingsavond: 6 februari 2011
 Februari: advies vakdocenten
 2e helft maart: keuze vakkenpakket

Invulling bovenbouw Masterclass



Projectgroep
Gezocht: 2 ouders en 2 leerlingen die mee
willen denken en praten!
Meer informatie volgt via de mail
Maatschappelijke stage

Vanaf 2011 verplicht

In 3e klas 15 uur

Voorbeelden:
Assisteren bij lessen gehandicapten bij manege
 Helpen bij zorginstelling
 Meedoen met acties Unicef
 Helpen bij wijkactiviteiten
 Eigen ideeën


Informatie volgt!
Bevorderingsregels (1)
Bevorderd:
Als er is voldaan aan de onderstaande eisen
Onvoldoendes
Compensatiepunten*
geen
0 of meer
1X5 (4,5-5,4)
0 of meer
1X4 (3,5-4,4)
2 of meer
2X5 (4,5-5,4)
2 of meer
* Te, Mu, LO: samen maximaal 1 compensatiepunt
Niet zonder meer over? -> bespreking!!
Niet over?

Doubleren in 3 VWO
 NB: niet opnieuw doubleren in 4
VWO!

Overstap naar 4 HAVO

Doorstroomadvies
Ziekte

1e dag ziekte: ouder belt naar school

Na het weekend: opnieuw bellen


Ziek van school naar huis: bij thuiskomst
bellen
Kind weer beter: briefje mee van ouder
Toets(en) gemist




Afwezigheid zonder reden: 1,0!
Indien tevoren bekend: met briefje van
ouders melden bij docent.
Bij ziekte: telefonische ziekmelding door
ouders voor aanvang van de toets
Schriftelijk bevestigen van ouders voor
docent(en):
Naam en klas leerling
 Reden afwezigheid
 Welke toets(en) gemist

Bijzonder verlof



Graag minimaal 2 weken van tevoren
schriftelijk aanvragen
Tot 3 dagen: Teamleider
Langer dan 3 dagen of aansluitend aan
vakanties: via de rector, Pieter Telleman
Informatie


Schoolgids (uitgedeeld in de klas)
It’s Learning: infoplein HAVO 3 / VWO 3
infoplein masterclass

Schoolsite:
Ouders - VWO 3, 4, 5, 6
Masterclass

Overzicht belangrijke data
Informatie voor ons

Deelname project VO-raad: Vensters voor
verantwoording

School maakt resultaten zichtbaar

Via website informatie te zien

Met o.a. tevredenheidonderzoek onder
ouders en leerlingen
Contact met wie?

Mentor: vragen over studiehouding, gedrag,
problemen thuis

Vakdocent: vragen over vak

Decaan: vragen over studiekeuze

Coördinator Masterclass of Teamleider:
vragen over organisatie
Meer informatie van de mentor



Klas 3VA, mentor Roy Huiskes
-> lokaal 1.25
Klas 3VB, mentor Bert van Ommen
-> lokaal 0.22
Klas 3MA, mentor Francisca de Vries
-> lokaal 1.16
Download