Informatieavond profielkeuze 3 vwo

advertisement
Informatieavond
profielkeuze 3 vwo
24 januari 2017
Programma
20.00 uur
Welkom
20.05 – 20.30 uur
Informatie over de
profielen, het keuzetraject
en het tijdspad
20.30 – 21.15 uur
Vragenronde in lokalen
Na afloop leveren de leerlingen hun
keuzeformulier in bij de mentor!
21.00 - 21.15 uur
Informatie ‘Bath’ voor
ouders en leerlingen
3vD en 3vE – aula A
Gemeenschappelijke deel
•
•
•
•
•
Nederlands
Engels / English pre-IB
Duits OF Frans OF Spaans
Maatschappijleer / civics (4 v)
Culturele kunstzinnige vorming / artistic &
cultural education (4 + 5 v)
• Lichamelijke opvoeding / physical education
• SLB uren (o.a. profielwerkstuk)
Profielen
Verplichte profielvakken
Profielkeuzevakken
Natuur & techniek
PROFIELVAKKEN
• Wiskunde B
• Natuurkunde
• Scheikunde
PROFIELKEUZEVAKKEN
• Biologie (verplicht in 4 vwo)
• Natuur, leven & technologie (verplicht in 4 vwo)
• Informatica (start in 5 vwo)
Natuur & gezondheid
PROFIELVAKKEN
• Wiskunde A of B (verplicht in 4 vwo)
• Scheikunde
• Biologie
PROFIELKEUZEVAKKEN
• Natuurkunde (verplicht in 4 vwo)
• Natuur, leven & technologie (verplicht in 4 vwo)
• Aardrijkskunde
Economie & maatschappij
PROFIELVAKKEN
• Wiskunde A of B
• Economie
• Geschiedenis
PROFIELKEUZEVAKKEN
• Management & organisatie
(verplicht in 4 vwo)
• Moderne vreemde taal
• Aardrijkskunde
• Maatschappijwetenschappen (start in 5 vwo)
Cultuur & maatschappij
PROFIELVAKKEN
• Wiskunde A of C (in 5 vwo)
• Muziek of tekenen
• Geschiedenis
PROFIELKEUZEVAKKEN
• Aardrijkskunde
• Economie
• Maatschappijwetenschappen (start in 5 vwo)
Vrije deel
• verbreding of verdieping van het pakket
• 1 of 2 vakken (met uren in de vierde!)
• rekening houden met vervolgmogelijkheden
• rekening houden met de studiebelasting
• beetje vooruitblikken op 5 en 6 vwo (keuze IB…)
• nieuwe vakken
- management & organisatie
- natuur, leven & technologie
- maatschappijwetenschappen (5 v)
- informatica (5 v)
- bewegen, sport & maatschappij (5 v)
Wist u dat…
• … wij leerlingen in het economisch profiel adviseren om
een tweede profielkeuzevak te kiezen?
• … het heel goed mogelijk is (en wellicht ook verstandig!)
om beide maatschappijprofielen te combineren?
• … leerlingen aan het einde van 4 vwo hun keuze nog
beperkt kunnen bijstellen (binnen de gekozen richting
natuur of maatschappij)?
• … U binnenkort thuis met uw zoon of dochter het pakket
kunt invullen/aanpassen via Zermelo?
Bewust kiezen
Kiezen is een proces…
• Wie ben je, wat vind je leuk?
• Waar liggen je kwaliteiten?
• Wat zijn de eisen van vervolgopleidingen?
Opdrachten + QOMPAS
Informatie van mentor,
vakdocenten, decaan
Keuzetraject
• eerste ‘idee’ vanavond inleveren bij de mentor
• tijdens SLB uur keuze invullen in Zermelo (wijzigen thuis
mogelijk tot 10 februari)
• adviezen docenten in Magister (voor 24 februari)
• R2 – 6 maart (profielkeuze bespreken)
• 10-minutenavond 13/14 maart
• definitieve keuze 14 april (digitaal akkoord)
• R3 – einde schooljaar
Nieuw: theater
Voor alle leerlingen die iets ‘hebben’ met de
wereld van entertainment (theater, televisie,
toneel, evenementen), hun creativiteit kwijt willen,
zich willen ontwikkelen op het gebied van
presenteren en organiseren en over hun eigen
grenzen willen leren kijken.
Thema’s o.a.:
Toneelspel, maskerspel, publiciteitscampagne,
scenario-schrijven, regie, decor, etc.
Vragen?
Sandra Derksen (decaan vwo/havo)
[email protected]
0251-652571
Download